Ugens tip 2: Indtal din tekst!

Jeg har for nylig introduceret flere af mine elever for "tale til tekst". Og både jeg og eleverne er ret vilde med det. I al sin enkelthed går "tale til tekst" ud på, at eleven indtaler, der der skal skrives, og med det samme omdannes det talte til skreven tekst. Metoden har naturligvis sine begrænsninger, og som med al anden læse-/staveteknologi kræver det øvelse og træning, at blive rigtig god til det. "Er det ikke lidt snyd?" kan man måske komme til at tænke langt inde i baghovedet. Men nej, det er ikke snyd. Det er et helt legalt hjælpemiddel til elever med store dyslektiske vanskeligheder. Og det er et hjælpemiddel, som kan skabe mulighed for reel inklusion af disse elever. De kan pluds

Uddannelse er livsvigtig

Jeg er netop stødt på tal fra Danmarks Statistik, som har rystet mig. Det drejer sig om overdødelighed for mennesker med hhv. lang videregående uddannelse og med grundskole som højeste uddannelsesniveau, I gruppen af mænd mellem 40-49-årige med grundskole som højeste uddannelse dør næsten 6 gange så mange, som jævnaldrende mænd med lange videregående uddannelser. Det svarer til en overdødelighed på 460%. Manglende uddannelse synes at være den allerstørste risikofaktor i forhold til tidlig død. Det har fået mig til at tænke ekstra på, hvor helt afgørende det er, at vi som lærere - og forældre - støtter op og skaber mulighed for, at elever med dysleksi (og selvfølgelig også elever uden dysleks

Ugens tip: Et rent kinderæg

Høje forventninger Stilladsering Dialog Når jeg underviser elever med dysleksi, så tager jeg udgangspunkt i denne tredelte tilgang. Det betyder i praksis, at jeg har høje forventninger til, at eleverne kan tilegne sig samme viden og kompetencer, som deres klassekammerater - at de kan præstere på samme niveau, og at de kan have lige så høje drømme og ønsker for fremtiden. Men det kræver, bl.a. at de får den rette støtte - det nødvendige stillads - på de områder, hvor deres dysleksi udfordrer dem. Og stilladset skal selvfølgelig være individuelt tilrettelagt. Det vil sige, at én elev måske kan klare en opgave ved at benytte digital oplæsning og skrivestøtte (ordforslag), en anden har måske bru

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen