top of page

Ugens tip 4: Men man kan jo først teste i 3. klasse

En tidlig indsats er helt afgørende for, at børn med ordblindhed - eller risiko for ordblindhed - kan tilegne sig gode læsekompetencer. Men mange skoler/lærere stoppes af, at ordblindetesten først kan tages fra 3. klasse.

For hvordan kan man sætte tidligt ind med hjælp, når man ikke er sikker på, om børnene er ordblinde? I min optik er svaret ret ligetil: Man gør det bare!

På den skole, hvor jeg arbejder, begyndte vi for et par år siden at tilbyde supplerende undervisning til elever i børnehaveklassen. Og effekten ser ud til at være markant - de svageste elever i børnehaveklassen er ikke længere de svageste, når de kommer i 1. klasse, og eleverne er stolte og fyldt med tro på dem selv og deres kompetencer - deres evne til at lære. Og det styrker igen deres faglige udvikling.

Hvordan finder man så de elever, der skal tilbydes supplerende undervisning i børnehaveklassen, når de først kan testes i 3. klasse?

Man kigger efter de tidlige tegn på risiko for ordblindhed:

- Elever der har svært ved at lære alfabetet og bogstavlydene

- Elever der har svært ved at rime

- Elever der har svært ved skelne ords enkeltlyde

- Elever der interesserer sig meget lidt for bøger og tekst

Og så kigger man efter de elever, der scorer lavt i den obligatoriske sprogvurderingstest, og hvis forældre fortæller om ordblindhed i familien.

Den tidlige indsats kan måske ikke fjerne ordblindheden, men det kan mindske den.

Så vent ikke til testen i 3. klasse. Begynd indsatsen så tidligt som muligt.

Og til forældrene... Næste uges tip er til jer. Det handler om, hvordan I tidligt kan være med til at styrke jeres børns læse- og skrivekompetencer.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page