top of page

Ugens tip 5: Fyld hjemmet med bøger

Der er mange ting, skolen kan og skal gøre for at styrke ordblinde børns læse- og skrivekompe-tencer. Men der er også meget, I som forældre kan gøre hjemme.

Alleførst kan I fylde jeres hjem med bøger.

Jo mere I som forældre viser, at bøger er væsentlige, jo større sandsynlighed er der for, at jeres børn også vil komme til at synes det. Så vis jeres børn, at bøger er en værdifuld kilde til viden og til fornøjelse.

Køb bøger, lån bøger, læs bøger selv, læs bøger sammen.

Og hvis læsningen volder jer vanskeligheder, så læs med ørerne. Det gælder også. Og I viser jeres børn, at man godt kan læse trods læsevanskeligheder.

Når jeres børn er små, så har de brug for at høre sproget brugt og at bruge det selv - de har brug for højtlæsning, sange, masser af rim og remser, snak om ordenes lyde, opmærksomhed på bogstaver og skrevne ord.

Det kan både være en hyggelig måde at være sammen på, og det styrker deres opmærksomhed på sproglyde, og på sammenhængen mellem lyd og bogstaver - og det er netop dette, man som ordblind har vanskeligt ved, og derfor brug for ekstra opmærksomhed på,

Når jeres børn bliver lidt større og begynder i skole, så kan I hjælpe til med læsningen ved at læse sammen. Hjælp hinanden ved fx at skiftes til at læse et ord ad gangen. Tal sammen om det, I læser - om historien, om ordene (hvad betyder de, hvordan lyder de).

Jeg anbefaler ofte ordblinde elever og deres forældre at skelne mellem træning i afkodning (det at læse), og læsning for indholdets skyld.

Når der trænes afkodning, kan det være nødvendigt at gå på kompromis med det spændende indhold - vælg bøger, som jeres barn selv kan læse (max 3 læsefejl pr. side), hvis I læser sammen kan teksten godt være lidt sværere.

Når der læses for indholdets skyld, så vælg bøger der interesserer jeres barn, og læs højt eller læs med ørerne.

Når læsningen er svær, så kan det være vanskeligt at få læsetræning til at blive en hyggelig måde at være sammen på. Men prøv at finde en måde, som både I og jeres barn kan lide - der findes ingen forkerte måder at læse sammen på. Og husk på, at jo flere sider der bliver læst, jo større træning får jeres barn. Og samtidig har det en stor positiv effekt på træningen af læseforståelse, sprogforståelse og viden om verden.

Der findes efterhånden en mængde apps, der styrker koblingen mellem lyd og bogstav. Mange af mine elever er glade for Læsesjov, Læseguld 1 + 2, Læs og skriv.

Læsning kan være en vej ind til store, magiske oplevelser og ny, overvældende viden.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page