top of page

Ugens tip 21: Digitale læsestrategier og notater

Der er ingen tvivl om, at kompenserende it - også kaldt læse-/staveteknologi - er smart. Og der er ingen tvivl om, at det giver elever med dysleksi en masse muligheder for at kunne deltage mere ligeværdigt, end de ville kunne uden teknologien.

Men der er nok heller ingen tvivl om, at computeren og CD-ord ikke i sig selv er løsningen på alle problemer. Fx kræver lyttelæsning på en computerskærm andre læsestrategier end klassisk læsning i en papirbog.

I disse år er der fx meget fokus på førlæseaktiviteter - aktivering af forforståelse, orientering i teksten, læseformål m.m. Men hvordan skimmer man en tekst, når man ikke bare lige hurtigt kan læse ordene i den?

I dag vil jeg give nogle enkle tips til, 1) hvordan man kan støtte sine elever i at udvikle strategier til en mere effektiv digital læsning, og et forslag til 2) hvordan eleverne kan skrive brugbare noter undervejs. Og udgangspunktet er, at strategierne - ud over at være effektive - også skal være tidsbesparende (når man har fået dem lært).

At skimme teksten med oplæsning

Når man lyttelæser sin tekst, så er det svært hurtigt at skimme ned over teksten i diagonal eller i S-form.

Men der er i hvert fald et par andre metoder, man kan benytte til at skabe sig et overblik over teksten - og få aktiveret sine forventninger til, hvilken tekst man skal til at læse.

 1. Scroll ned over teksten og kig på billeder, diagrammer m.v. Sørg for at læse/lyttelæse alle overskrifter, billedtekster m.v. På den måde skabes en forhåndsviden om teksten, der kan gøre selve læsningen mere aktiv og bevidst.

 2. Hvis eleven på forhånd ved præcis, hvad han/hun leder efter i teksten, kan Words søgefunktion bruges til at finde ordet i teksten (se punkt længere nede om søgefunktion) - derved kan der skabes overblik over, hvor og hvor ofte dette ord forekommer i teksten.

 3. En del elever med dysleksi - og også uden - kan have svært ved at skelne mellem væsentligt og mindre væsentligt i en tekst. Hvis man som lærer på forhånd taler med eleverne om tekstens nøgleord, og hvad de skal være særligt opmærksomme på i teksten, så vil både forarbejdet (fx skimmelæsning med søgefunktion af bestemte ord) og selve tekstslæsningen kunne blive mere effektiv.

At bruge split-screen

Hvis man arbejder med både en tekst, spørgsmål/opgaver til teksten og noter, så kan det være en rigtig god idé at opdele skærmen i to dele - på den ene side er teksten, på den anden dokumentet med spørgsmål + svar/noter. Dette dokument kunne fx være en skriveskabelon (se Ugens tip 20) eller et almindeligt Worddokument..

 1. Åben teksten, og tryk på Windowsknappen + pil til venste. Nu fylder dokumentet venstre halvdel af skærmen.

 2. Åben nu Worddokumentet (eller lignende), og tryk igen på Windowsknappen + pil til højre. Dette dokument fylder nu den højre halvdel af skærmen.

 3. Hvis man vil have dokumenterne omvendt, så trykker man selvfølgelig bare omvendt på pileknapperne ;-)

 4. Nu har man adgang til både tekst og spørgsmål/notater på samme tid. Dette kan være rigtig smart både for overskuelighedens skyld, og for nemt at kunne overføre ord og sætninger fra det ene dokument til det andet.

At bruge søgefunktionen i Word

Hvis man leder efter noget bestemt i en tekst, kan søgefunktionen i Word være rigtig god at kende. Den kan fx bruges som en digital skimmefunktion, så man hurtigt kan finde de mest relevante steder i teksten.

 1. Man søger på det bestemte ord i søgefeltet helt oppe i højre hjørne i Worddokumentet (markeret med en kikkert). I et PDF-dokument åbner man "Søg på siden".

 2. Hvis ordet, man søger efter, fx står i dokumentet med spørgsmål, kan man med fordel kopiere ordet herfra og sætte det ind i søgefeltet.

 3. Hvis ordet ikke allerede er skrevet, kan det være en fordel at benytte CD-ord. På den måde undgås stavefejl, så det ønskede ord ikke kommer frem under søgning.

 4. Når man har søgt på ordet, så highlightes alle steder i teksten, hvor ordet fremkommer. Og så er det bare om at få oplæst teksten rundt omkring ordet.

At svare på spørgsmål som notatteknik

En god måde at tage brugbare notater på, kunne fx være at opstille dem som spørgsmål og svar. Dette kan fx gøres i et 2-kolonneskema, så overskueligheden yderligere fremmes.

 1. Spørgsmålene kan selvfølgelig stilles af læreren. Og hvis eleven læser spørgsmålene inden tekstlæsningen + undervejs (med split-screen), vil spørgsmålene kunne bruges som støtte til at holde fokus på det væsentlige i teksten.

 2. Det er naturligvis også muligt at lade eleverne selv stille spørgsmålene. Dette kan fx gøres på baggrund af, 1) hvad de allerede ved, og 2) endnu ikke ved, men 3) gerne vil vide, og 4) på bagrund af deres indledende skimming af teksten. Dvs. eleverne skimmer teksten, og så skriver de fx 5 spøgsmål ned, som de gerne vil have svar på i teksten. Disse skrives med CD-ord i Worddokumentet, og så læses (evt. med søgefunktionen, hvis det er konkrete spørgsmål) teksten med fokus på at få disse spørgsmål besvaret.

At kopiere svaret fra teksten

Som regel er det forbudt at copy-paste svarene direkte fra teksten, for eleverne skal selv formulere sig. Men hvis man har dysleksi, og man bruger alt, alt for lang tid på selv at skulle formulere sig, så kan bevidst kopiering være en rigtig brugbar metode til at få besvaret sine spørgsmål/tage sine noter.

 1. Man finder sit svar/en vigtig pointe i teksten - evt. med digital oplæsning - man markerer stedet og kopierer det, man sætter det ind i sit Worddokument.

 2. Og så bruger man CD-ord til at få læst svaret op og rette det til, så det giver mening og er korrekt skrevet.

 3. Som med så meget andet, er det selvfølgelig vigtigt at have fokus på, hvad det konkret er, eleverne skal træne. Hvis det er formuleringsevne, er det sikkert ikke den bedste øvelse at copy-paste svaret. Men hvis fokus er på at kunne finde svar i en tekst, så er det måske ikke så væsentligt, om eleven selv skriver eller kopierer - i hvert fald ikke hvis alternativet er, at kun havdelen af opgaverne nåes.

At bruge CD-ord til oplæsning og stavning

Det siger nok sig selv, men jeg nævner det lige alligevel: Hvis læsningen ikke er fuldt automatiseret, så vil afkodningen tage opmærksomhed fra forståelsen - og på samme måde vil stavningen tage opmærksomhed fra skrivningen.

Selvfølgelig er der elever med dysleksi, som har trænet deres læsning og stavning i en sådan grad, at de ved almindelig læsning og stavning ikke har brug for læse-/staveteknologi.

Men for rigtig mange elever med dysleksi vil det fremme læsefortåelsen og formuleringsevnen at lyttelæse deres tekster - mens de følger med i den skrevne tekst - og benytte ordforslag ved skrivning.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page