top of page

1/17: Forældrenetværk

Et helt nyt og ubeskrevet år er netop begyndt. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet hen imod en mere dyskelivenlig folkeskole - og til fortsat at skrive om små og store emner, der har med dysleksi, undervisning og inklusion at gøre.

Som noget nyt kalder jeg ikke mere mine blogindlæg for "Ugens tip", men nummererer dem i stedet ud fra nummer og år, så dette første nyhedsbrev altså bliver nummer 1/17.

Jeg håber stadig at kunne skrive hver uge, men i perioder vil der måske bliver lidt længere imellem mine indlæg. Desuden vil jeg fremover også i højere grad også henvise til kurser, oplæg og litteratur, hvor man kan få dybere viden om emnerne.

Og nu til årets første emne, som har en helt særlig betydning for mig:

Netværk for forældre til børn med dysleksi

For tre år siden etablerede jeg sammen med en kollega et lokalt forankret forældrenetværk på den skole, hvor jeg arbejder.

Det særlige ved netop dette netværk er, at det fungerer som et udvidet skole-hjemsamarbejde. Skolerne bliver klogere på forældres og elevers perspektiv og viden, og forældrene lærer om, hvordan de bedre forstår og takler deres børns vanskeligheder - og desuden skabes et fællesskab, som kan være med til at mindske forældrenes følelse af at stå helt alene.

Gennem netværket kan skole og hjem nærme sig hinanden i forståelse og i handling - trække i samme retning. Og derigennem er det formålet at øge elevernes mulighed for reel inklusion og faglig/personlig udvikling.

Jeg kunne skrive meget og længe om dette emne. Men i stedet vil jeg give ordet til nogen andre. NOTAS nyhedsbrev, Læsetid, har nemlig lavet en lille film og skrevet en artikel om forældrenetværket. Se og læs herunder.

  • Og så vil jeg henvise til kapitel 19 i Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder, hvor jeg beskriver baggrund, indhold, form og erfaringer med netværket. (Køb bogen her)

  • Desuden afholder jeg kurser i etablering af lokale forældrenetværk. Hvis du er interesseret i dette, så klik her for at læse mere,

 

NOTAS nyhedsbrev, Læsetid, januar 2017

Forældrenetværk har styrket skole/hjem-samarbejdet

- For at vi kan løfte opgaven med de ordblinde elever, bliver vi nødt til at have et stærkt og tæt samarbejde mellem skolen og forældrene. Hvis vi i fællesskab skal løfte børnene fagligt, er vi nødt til at kende og forstå hinandens perspektiver.

Det konkluderede Line Leth Jørgensen, der er ordblindevejleder på Hillerødsholmskolen i Nordsjælland, da hun for nogle år siden skrev afgangsprojekt i forbindelse med sin diplomuddannelse i dysleksi. Som et redskab til en tættere skole/hjem-dialog tog hun initiativ til et netværk for forældre til skolens ordblinde elever. Det viste sig allerede på det første møde at være en god ide.

Forældrene fik luftet deres ønsker, og i visse tilfælde frustrationer, i forhold til undervisningen. På den måde blev de tilknyttede lærere klogere på, hvilken hjælp forældre til ordblinde elever har brug for.

Forældrene havde masser af gode forslag

- Gennem netværket har vi fået masser af konkrete forslag og ønsker til forbedringer, som vi så kunne gå videre med til skolens ledelse, fortæller Line Leth Jørgensen.

Det har blandt andet resulteret i, at skolens retningslinjer for hvordan en underviser bedst støtter og inkluderer sine ordblinde elever, er skrevet med udgangspunkt i ideer og forslag fra forældrene. Ofte er det overkommelige ting, der gør en stor forskel. For eksempel at alle tekster er scannet ind og arkiveret på intranettet i god tid. Eller at der er mulighed for at bruge it i alle timer og til alle prøver. - Samtidig har vi som undervisere brugt netværket til at formidle viden om, hvad ordblindhed egentlig er, og rådgive forældrene om, hvordan de bedst støtter og motiverer deres børn, siger Line.

Du er (selvfølgelig) ikke alene

Der har været inviteret forskellige eksterne oplægsholdere til netværkets arrangementer, og ellers handler netværk jo først og fremmest om erfaringsudveksling blandt ligesindede.

Forældrene til de ordblinde elever kunne bruge netværket til at finde ud af, at de ikke er alene: De andre forældre kæmper med præcis de samme udfordringer og tanker om, hvordan de bedst hjælper deres børn med lektierne og støtter dem i det sociale.

- Den måde forældrene har brugt hinanden på, har imponeret mig. De har været utroligt ærlige om de udfordringer, de selv og deres børn står med. De har fortalt åbent om det hele, og de har lyttet og lært af hinanden. Meget mere end jeg havde turde håbe på, slutter Line Leth Jørgensen.

Af Hillerødsholmskolens hjemmeside fremgår det, at cirka syv procent af eleverne er ordblinde (det svarer til landsgennemsnittet). Man kan desuden se en oversigt over, hvilke test og indsatser skolen tilbyder på de enkelte klassetrin. Her står også, at det er en del af skolens målsætning, at ordblinde elever skal have en reel mulighed for at blive inkluderet både fagligt og socialt.

 

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page