top of page

Få stavehjælpen indstillet rigtigt

Nyhedsbrev 11/17

Hvis ordforslagene i CD-ord ikke er indstillet korrekt til den enkelte elevs behov, så får eleven ikke den stavestøtte, han/hun har brug for. Og det skaber uvægerligt frustration og kan i sidste ende måske resultere i fravalg af it'en.

Men hvordan laver man de rigtige individuelle indstillinger, så eleverne får den optimale stavehjælp?

Selv har jeg ofte benyttet en staveprøve, fx ST, som eleven har lavet med CD-ord. Når et ord blev stavet forkert, og det korrekte ord ikke dukkede frem i ordforslagene, gik jeg ind i stavehjælp under indstillinger og lavede de nødvendige ændringer. Men metoden var ikke særlig systematisk, og det var sjældent, at jeg fjernede nogen flueben.

Tidligere på ugen har jeg deltaget i et af MV-Nordics webinarer, og det har inspireret mig til at afprøve en ny metode, som jeg umiddelbart synes virker rigtig godt.

Metoden går ud på at benytte en systematisk diktat, der indeholder de fleste af de fejltyper, man kan til-/fravælge i indstillingerne af CD-ords ordforslag. Resultaterne fra diktaten registreres og kategoriseres, og ud fra dette indstilles CD-ord. Diktaten er udarbejdet af CSU Holbæk og hedder RIOO.

Så tak til både MV-Nordic og til CSU Holbæk for at gøre mit og jeres arbejde lettere.

Proceduren er som følger:

1) Eleven skriver 43 udvalgte ord uden LST - på papir eller på computer uden stavekontrol.

2) Ordene og deres fejltyper registreres og kategoriseres i et retteark. Der medfølger Excell-ark, som laver alle de kedelige udregninger.

3) Ud fra disse registreringer tilpasser man stavehjælpen i CD-ord.

På den måde målrettes stavehjælpen til netop de ord, eleven har brug for.

- Hvis eleven har en bestemt type fejl, sættes flueben ved denne fejltype.

- Hvis eleven ikke har fejl af en bestemt type, fjernes fluebenet.

Jeg har lige afprøvet diktat og registrering/kategorisering med en elev, Jens. Og jeg synes, det var både let og meget brugbart.

På billederne herunder kan registreringen af besvarelserne samt opgørelsen ses. Ud fra disse får jeg et klart overblik over, at Jens fx ikke har vanskeligheder med konsonantklynger eller stumme konsonanter, mens han bl.a. har brug for stavehjælp i forhold til dobbeltkonsonanter, udvalgte diftonger og vokalforveksling.

Næste skridt bliver at indstille CD-ord, så Jens får præcis den stavehjælp, han har brug for - hverken mere eller mindre.

Læs og se med i næste uge, hvor jeg viser, præcis hvordan jeg laver tilpasningerne.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page