top of page

Om dysleksi, værktøjer og tankegang


Nyhedsbrev 27/17

Det er ret let at stikke eleverne en computer og et LST-program.

Det er også ret let at give lærerne et kursus med "konkrete værktøjer".

Men det kan være så svært at få programmerne til at virke ude i virkeligheden.

Og det kan være så svært at skabe reelle ændringer og forandringer i dagligdagen.

På det sidste har jeg tænkt meget over, hvad der skal til, før man - fx som lærer - føler sig klædt på til at skabe reelle forandringer i sin undervisning og for sine elever med dysleksi.

Hvad har man brug for, og hvordan skaber man bro fra viden til handling, der virker?

Der er vist ingen tvivl om, at man fx har brug for solid og dybdegående viden og kendskab til, hvad dysleksi er, til LST og til læse- og stavemetoder.

Men min oplevelse er, at viden om teknikker og metoder langt fra er nok. Alt for ofte bliver LST'en ikke brugt optimalt hos eleverne, og selv om man som lærer på papiret har viden, så medfører den viden ikke altid den ønskede effekt hos eleven.

Og jeg ville sådan ønske, at der fandtes et enkelt værktøj, som i sig selv og på et øjeblik kunne løse alle udfordringer for elever med dysleksi - at der fandtes et quick fix, som med et snuptag kunne fjerne alle vanskeligheder og styrke skriftsprogskompetencerne hos alle elever.

Men alt hvad jeg har oplevet, læst og hørt bekræfter mig i, at selv det bedste materiale eller program kun virker, hvad man arbejder med dem i en helhedsorienteret kontekst.

Og nu er jeg endelig ved at komme frem til pointen i dette nyhedsbrev:

Ud over at lære om programmer, materialer og metoder, så bliver vi også nødt til at udfordre og udvikle vores tankegang og viden mere bredt - at arbejde med vores 'mindset' i forhold til disse elever og vores undervisning af dem.

Og hvad mener jeg så med det?

Jeg mener fx, at HVAD vi gør, altid bør følges tæt af et HVORDAN og et HVORFOR.

Somme tider er det ikke kun en værktøjskasse, vi har brug for, men også tid og rum og mod til at ændre på vores tankegang om hvordan vi gør tingene og hvorfor.

Et VAKS-kursus er måske ikke altid en kæmpe læringsmæssig succes for eleven. Og det skyldes ikke altid, at elev og strategi ikke passer sammen. Det kan somme tider også skyldes, at vi som lærere ikke har opmærksomhed nok på alle de faktorer, der er med til at påvirke læringen.

Dialog

Hvor meget taler vi med eleverne om, hvad vi gør i undervisningen og hvorfor?

Hvor meget spørger vi eleverne om deres behov, oplevelser og ønsker?

Min erfaring er, at jo mere åbne og forklarende vi er, og jo mere vi spørger eleverne, jo bedre og mere læring kan der finde sted.

Relationer

Hvor meget fokus har vi på vores relation til den enkelte elev?

Hvor meget arbejder vi med elevernes indbyrdes relationer?

Hvis relationerne halter, så gør læringen det sandsynligvis også.

Selvforståelse

Husker vi, at arbejdet med elevens selvforståelse er uløseligt knyttet til arbejdet med deres læsning og skrivning?

Hvordan skal man kunne lære, hvis man tror, at "man er sådan én, som ikke kan lære"?

Hvis eleven begynder at tro på sig selv om én, der godt kan, så kan der næsten ske mirakler.

Motivation

Hvordan forstår vi ordet motivation?

Hvordan hænger motivation sammen med læring, og hvordan er arbejdet med elevernes motivation en del af vores tankegang?

... Og der er naturligvis mange flere elementer, der påvirker den komplekse læring. Mit mål for i dag har ikke været at lave en fyldestgørende liste.

Målet for i dag har i højere grad været at minde om, at når vi ønsker at skabe ændringer for os selv og vores elever, så er værktøjskassen altså kun fyldt med værktøj, der ikke kan noget i sig selv. De virkelige ændringer sker ofte først, når vi samtidig kaster os ud i en proces, hvor vi udvikler vores tankegang - vores mindset.

Og sådan en proces tager altså i langt de fleste tilfælde væsentligt længere tid end et quick fix, for den kræver at vi reflekterer over egen praksis, at vi lytter og læser, og at vi tænker og taler med hinanden om, hvordan vi får skabt en dysleksivenlig undervisning, der indeholder alle væsentlige faktorer.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page