top of page

Læs korrektur med TextAnalyser

Nyhedsbrev 5/18

Når man skal skrive en tekst, så er det mere end den korrekte stavning af det enkelte ord, der skal være styr på.

Når idéerne har fået form...

Når strukturen er på plads...

Når kompositionen er i orden...

Når ordene er skrevet...

... så skal der læses korrektur.

Der skal checkes stavefejl - igen. Der skal sættes tegn i teksten. Der skal styr på udsagnsordenes tid. Der er i det hele taget brug for et meta-blik på den tekst, man selv har skrevet. Det kan være vanskeligt for mange, og det er ofte endog meget vanskeligt for elever med dysleksi.

Det kan være svært at opdage sine egne fejl, og det kan være svært at skabe sig overblik og den nødvendige forståelse for sætningernes og tekstens opbygning til fx at sætte komma og punktum.

Og så kan det være rart med en lille hjælper, der kan være med til at skabe dette overblik.

Jeg har tidligere nævnt Farvord, som er et program, der bl.a. kan farvelægge de mest almindelige ord i sætningen, alt efter hvilket ordled, der er tale om. (Læs om FarvOrd her.)

Og i dag vil jeg vise, hvordan TextAnalyser fra AppWriter har en tilsvarende funktion, som med god præcision og med en langt større bagvedliggende ordbog markerer tekstens forskellige led og ordtyper.

Jeg oplever, at den visuelle farvelægning af sætningsledene ofte hjælper eleverne til bedre at kunne overskue at give sig i kast med den vanskelige korrekturlæsning. Det handler, som altid, om at aflaste arbejdshukommelsen og om at stilladsere eleverne, så de kan lykkes med opgaverne, uden at man sænker forventningsniveauet.

I den lille film herunder viser jeg et par af TextAnalysers funktioner:

1) stavehjælp af enkeltord, som ikke blev fanget under skrivningen,

2) overblik over eventuelle skift mellem nutid og datid,

3) grundled og udsagnsled til støtte kommatering.

Og der er endnu flere funktioner i TextAnalyser, som også kan benyttes til at kvalificere elevernes tekster, fx markering af tillægsord til at sikre en levende tekst. Det er bare med at kaste sig ud i det.

 

...Og husk, at hvis du kan lide, hvad du læser, og hvis du har lidt småpenge i overskud, så kunne du måske overveje at oprette en donation til Dysleksi og inklusion på https://lineleth.10er.dk/.

Selv en lille donation kan gøre en stor forskel.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page