top of page

NYT: Dysleksi og inklusion tilbyder kurser om dysleksivenlige skoler og lektiologisk pædagogik

Nyhedsbrev 10/18

Jeg har glædet mig sådan til i dag!

For netop i dag lukker Dysleksi og inklusion op for tilmelding til to helt nye og spændende kurser, der bliver afholdt i løbet af efteråret.

Det ene henvender sig til læsevejledere, det andet er primært for dansklærere. Begge kurser har til formål at klæde dig på til bedre at kunne arbejde inkluderende og lektiologisk med elever med dysleksi.

Jeg har i længere tid talt om, at 2018 ville blive året, hvor der skulle ske nye ting, og nu er jeg altså endelig klar til at sende mine to kurser ud i verden.

Læs om kursernes indhold her i nyhedsbrevet, og tilmeld dig via linket her, hvor du også kan læse mere om det praktiske vedr. kurserne:

Jeg afholder kurserne sammen med Anne Leth Pedersen, og da vi sidste år holdt kursus sammen, sagde kursisterne bl.a.:

"Set i forhold til dysleksi er det det kursus, jeg har deltaget i, med højst kvalitet - praktisk og teoretisk." "Jeg takker lige en ekstra gang for det lærerige kursus, som virkelig har gjort en forskel for børn med fonologiske vanskeligheder." "Godt, godt kursus."

Kursus 1: Læsevejleder i en dysleksivenlig skole Afholdes 10.-12. september 2018 i København

De sidste år har der været et stadigt stigende fokus på og interesse for elever med ordblindhed/dysleksi i grundskolen. Og der tales for tiden om behovet for, at der på de enkelte skoler er ressourcepersoner med særlig viden om dysleksi.

Mange læsevejledere står for at teste elever, iværksætte den relevante indsats og vejlede deres kolleger. Samtidig oplever mange læsevejledere også, at de mangler tilstrækkelig viden og kompetencer til at kunne løfte opgaven tilfredsstillende.

Hvis du som læsevejleder oplever, at flere og flere dysleksispørgsmål og dysleksiopgaver havner på dit bord, og hvis du har brug for at blive bedre rustet til opgaven, så er dette kursus måske noget for dig.

Kurset vil nemlig klæde dig på til at varetage centrale funktioner i en dysleksivenlig skole, hvor hele skolen arbejder sammen om inkluderende tiltag for alle elever – både med og uden dysleksi. Du kan som læsevejleder ikke stå alene med den opgave, men det er vigtigt, at du både har handlekompetencer og den nyeste viden og, så du bedre kan vejlede og understøtte både elever, kolleger og ledelse.

Kurset vil bygge på den lektiologiske pædagogik, som beskrives i lærebogen Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder – Grundbog i lektiologisk pædagogik, der udkom på Hans Reitzels Forlag i 2016. Der vil på kurset være mulighed for at købe bogen med 20% rabat.

Undervisningen forestås af Line Leth Jørgensen, indehaver af Dysleksi og inklusion samt dysleksivejleder og læsekonsulent, og Anne Leth Pedersen, grundlægger af den lektiologiske pædagogik, som med udgangspunkt i den nyeste teori netop sigter mod at inkludere elever med dysleksi og andre specifikke skriftsprogsvanskeligheder.

Der vil blive vekslet mellem oplæg med henholdsvis teoretisk og erfaringsbaseret indhold, gruppearbejde og fælles refleksioner og dialog. Kursets faglige Indhold:

 • Introduktion til begrebet dysleksivenlig skole

 • Introduktion til den lektiologiske pædagogik og dens teoretiske grundlag

 • Rundt om begrebet dysleksi: symptomer, teorier, diagnoser og indsats

 • Principper for testning og udredning

 • Oplæg og workshops om den dysleksivenlige skoles strukturer og indhold - herunder skolens rammer, læse-/skriveteknologi, lektiologisk pædagogik og forældrenetværk

 • Oplæg og workshops om den lektiologiske pædagogiks metoder - herunder motivation, anerkendelse og kompenserende strategier

 • Betydningen af lokale og kommunale handleplaner for læsning og dysleksi

 

Kursus 2: Dansklærerens dysleksivenlige undervisning

Afholdes 13.-15. november i København

Der har de sidste år været stadigt stigende fokus på elever med ordblindhed/dysleksi i grundskolen. Samtidig oplever mange dansklærere ikke at være ordentligt klædt på til at kunne støtte deres elever med dysleksi. Fx giver mange lærere udtryk for ikke at have tilstrækkelig viden og erfaring med, hvordan de inddrager læse-/skriveteknologi (LST) i deres undervisning, eller hvordan de generelt kan gøre deres undervisning mere dysleksivenlig.

Hvis du som dansklærer oplever, at det er vanskeligt at støtte og hjælpe dine elever med dysleksi i tilstrækkelig grad, så er dette kursus måske noget for dig.

Kurset vil klæde dig på til at planlægge og varetage en dysleksivenlig undervisning, der kan give elever med dysleksi øget mulighed for at opnå en alderssvarende læring. En undervisning, der er nødvendig for elever med dysleksi og samtidig gavnlig for alle elever.

Kurset vil bygge på den lektiologiske pædagogik, som beskrives i lærebogen Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder – Grundbog i lektiologisk pædagogik, der udkom på Hans Reitzels Forlag i 2016. Der vil på kurset være mulighed for at købe bogen med 20% rabat.

Undervisningen forestås af Line Leth Jørgensen, indehaver af Dysleksi og inklusion samt dysleksivejleder og læsekonsulent, og Anne Leth Pedersen, grundlægger af den lektiologiske pædagogik, som med udgangspunkt i den nyeste teori netop sigter mod at inkludere elever med dysleksi og andre specifikke skriftsprogsvanskeligheder.

Der vil blive vekslet mellem oplæg med henholdsvis teoretisk og erfaringsbaseret indhold, gruppearbejde og fælles refleksioner og dialog.

Kursets faglige Indhold:

 • Introduktion til begrebet dysleksivenlig skole

 • Introduktion til den lektiologiske pædagogik og dens teoretiske grundlag

 • Rundt om begrebet dysleksi: symptomer, teorier, diagnoser og indsats

 • Stave-, læse- og skriveudvikling med og uden dysleksi: Oplæg om teorier og strategier og workshops, hvor der arbejdes med henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling

 • Uddannelse trods dysleksi: Oplæg og dialog om den lektiologiske pædagogik - herunder begreberne motivation og anerkendelse

 • Oplæg og workshops om den dysleksivenlige undervisnings strukturer og metoder – herunder stilladsering, kompenserende strategier, læse-/skriveteknologi og lektiologisk pædagogik.

 

Er det dig eller en af dine kolleger, der skal med på et af disse kurser?

Der er kun plads til 25 deltagere pr. hold, så måske skal I ikke vente for længe.

Og er der noget, du er i tvivl om eller vil vide mere om først, så skriv eller ring endelig til mig.

Mange hilsner

Line Leth Jørgensen

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page