top of page

Språkløyper - et gratis, online LST-kursus for alle lærere

Nyhedsbrev 18/18

I uge 40 er det international ordblindeuge.

Der er historier og information om ordblindhed/dysleksi overalt i aviser, i tv, på nettet, på plakater og ved diverse kurser og møder rundt omkring i de ganske land.

Selv har jeg lyst til at bruge dette særlige UGE 40-nyhedsbrev på at gøre opmærksom på et dansk/norsk samarbejde, som jeg ser store muligheder i.

Det drejer sig om det norske online-kursus SPRÅKLØYPER, der er udviklet af de to danskere, Laura Kongskov, cand.mag, lektiolog og teamleder på Rådgivnings- og støttecentret ved Århus Universitet, og Helle Bundgaard Svendsen, Ph.d. og lektor i dansk på læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIAUC.

Språkløyper betyder sprogkurser, og gennem 7 kursusgange a ca. 1 times varighed får de deltagende lærere og lærerteams mulighed for at styrke deres viden, kompetencer og overvejelser i forhold til at inddrage læse-/skriveteknologi i en pædagogisk, didaktisk sammenhæng for elever med dysleksi og andre skriftsprogsvanskeligheder.

Formålet med sprogkurserne beskrives på hjemmesiden sådan: "Målet med pakken er at du som lærer skal kunne støtte elever som strever med lesing og skriving i å bruke teknologi til å utvikle gode lese- og skrivestrategier, og at du ser de mulighetene som ligger i å ta i bruk denne teknologien i den vanlige undervisningen." Det drejer sig altså om at støtte elevernes udvikling af gode læse- og skrivestrategier, og om hvordan LST-teknologien kan inddrages i den almindelige undervisning.

Hver kursusgang er bygget meget systematisk og overskueligt op. Hver enkelt opgave åbnes én ad gangen i kronologisk rækkefølge, og det er tydeligt beskrevet, hvordan og hvor længe, der skal arbejdes med de enkelte delopgaver.

Kurset indeholder bl.a. instruerende/informerende film og tekster, refleksionsopgaver, praktiske opgaver, erfaringsdeling og opgaver mellem kursusgangene.

Mange af filmene er danske - optaget på Kompetencecenter for læsning i Århus. Men de fleste tekster og opgaver er norske. Desuden benyttes i Norge nogle andre LST-programmer end i Danmark.

Jeg ved ikke, om dette vil være en hindring i forhold til at benytte Språkløyperne i Danmark, men umiddelbart tænker jeg, at fordelene overskygger ulemperne. Mon ikke en lille gloseliste med de vigtigste ord og begreber vil være tilstrækkeligt til, at kurserne vil være brugbare i en dansk kontekst?

Det er meningen, at man som lærer-/klasseteam sammen arbejder med indeholdet i de 7 kursusgange og derved får fælles viden og i fællesskab får reflekteret og diskuteret inden for syv forskellige områder:

  • Hvad er læse- og skriveteknologi

  • LST i et inkluderingsperspektiv

  • LST-funktioner til læsning

  • Brug af lydbøger og digitale tekster i undervisningen

  • LST-funktioner til skrivning

  • LST-stategier til læsning og skrivning

  • Videreføring/Det fortsatte arbejde

Ved at bruge Språkløyperne får man altså nem og gratis mulighed for et lærerkompetenceløft, der kan være med til at styrke dyslektiske elevers ligeværdige deltagelse og læring.

Jeg ønsker inderligt, at der rundt omkring på de danske skoler er mulighed og vilje til som minimum at afsætte de ressourcer, det kræver, at lærerteams kan bruge 7 timer til at gennemføre denne kursuspakke + tid til at afprøve og indføre i praksis.

Og jeg ønsker lige så inderligt, at Språkløyperne kommer til at blive brugt i Danmark - enten i den norske udgave eller allerhelst i en oversat dansk udgave, der er tilpasset danske forhold.

Under en international ordblindeuge så man har vel lov til inderligt at ønske, at elever med dysleksi i endnu højere grad end nu kan blive ligeværdigt deltagende i skole og undervisning.

Jeg vil utrolig gerne høre tilbagemeldinger fra jer med erfaringer og overvejelser.

Hvordan fungerer Språkløyperne for jer i en dansk kontekst? Vil der være interesse og behov for en dansk version?

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page