top of page

Udvalgte kurser og oplæg

Århus Universitet, gæsteforelæser på bachelortilvalgsfaget ’Lektiologi’
  • Undervisning af studerende om "Dysleksiindsats i folkeskolen" & "Forældrenetværk som inkluderende indsats"

 

Kornmarkskolen, Hillerød kommune

  • Oplæg for ledelse samt PPR om "Forslag til struktur og indhold i dysleksiindsats"

 

Borgerskolen, Taastrup kommune

  • Kursus for alle skolens lærere om "Læringsmålstyret undervisning"

bottom of page