Eksempler på indhold i kurser og oplæg/foredrag

Alle kurser og oplæg tilrettelægges individuelt. Nedenstående er eksempler på indhold, som kan kombineres og justeres, så det netop passer til jeres behov.

Lektiologisk pædagogik og dysleksivenlig skole

Mit arbejde med at forstå dysleksi, at arbejde med elever med dysleksi og at understøtte skoler, så elever med dysleksi kan deltage ligeværdigt, tager altid udgangspunkt i den lektiologiske pædagogik med henblik på udvikling af dysleksivenlige skoler og dysleksivenlig undervisning. 

På kurserne udfolder jeg disse begreber i en kobling af teori og praksis, og derved bliver kursisterne/tilhørerne klædt på til ikke blot at få redskaber i tasken, men også til at forstå problematikker og muligheder på et dybere og mere nuanceret plan. Derved skabes bedre mulighed for reelle forandringer i hverdagens praksis.

Organisering af inkluderende, dysleksivenlig undervisning

Hvad skal er til for at elever med dysleksi kan opleve sig som både fagligt og socialt inkluderede i deres klasser?

Og hvordan kan man som lærer tilrettelægge en undervisning, der giver elever med dysleksi mulighed for ligeværdig deltagelse?

Få konkret inspiration til hvordan undervisningen i de forskellige fag kan tilrettelægges, så elever med dysleksi - og andre elever - får størst mulighed for at deltage, lære og udvikle sig på linje med deres klassekammerater. 

Både egnet til dansklærere og lærere inden for andre fagområder. 

Læse-/skriveteknologi (LST) - hvordan og hvorfor?

Læse- /skriveteknologi giver de fleste elever med dysleksi en reel mulighed for at kunne deltage på lige fod med deres klassekammerater. 

Jo mere man som lærer kender til de forskellige programmer, apps m.m., jo bedre kan man støtte eleverne i at finde og bruge netop de hjælpemidler, de hver især har brug for.

Bliv introduktion til vigtigste programmer og apps, og lær hvordan man som lærer kan understøtte elevernes brug af disse. Desuden vil der være mulighed for selv at afprøve hjælpemidlerne.

Både egnet til dansklærere og lærere inden for andre fagområder.

Analyse af testresultater og planlægning af indsats

For at kunne tilbyde elever med dysleksi den bedst mulige støtte er det nødvendigt med en grundig udredning/testning,

Men testene er kun nyttige, hvis man bruger dem til at blive klogere på den enkelte elevs vanskeligheder og kompetencer, og hvis denne viden bliver brugt til at målrette indsatsen - så alle implicerede parter ved, hvad de kan gøre og hvordan.

 

Jeg afholder kurser og workshops, hvor der arbejdes med at analysere testresultater. Hvad fortæller testresultaterne om elevens vanskeligheder, styrker og strategier, og hvordan kan dette omsættes til brugbar viden for alle parter?

Herunder hvordan kan resultaterne og konklusionerne formidles til lærere, forældre og eleven selv. Og hvilken indsats bør tilbydes eleven.

Kurset henvender sig primært til testlærere.

Form og indhold i den supplerende undervisning

 

De fleste elever med dysleksi har brug for støtte og indsats ad flere veje. Ud over læse-/skriveteknologi og særlige tiltag i almenundervisningen vil der typisk være brug for tilbud om supplerende undervisning, hvor eleverne kan få styrket deres læse- og skrivekompetencer via direkte og systematisk undervisning.
 

Kurset tager udgangspunkt i, hvordan man helt konkret kan tilrettelægge og gennemføre supplerende undervisning, som eleverne får mest muligt ud af? Der vil både blive inddraget fagligt indhold, relevante materialer, pædagogik og didaktik.

 

Kurset henvender sig primært til lærere, der underviser i supplerende undervisning.

Forældrenetværk

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende, når elever med dysleksi skal have mulighed for god læring og trivsel. 

En metode til at styrke samarbejdet kan være etablering af et lokalt netværk for forældre til elever med dysleksi. 

Jeg videregiver på kurset mine egne erfaringer med at udvikle, etablere og afholde forældrenetværk, og jeg inddrager relevant teori om både netværk, forældre til børn med dysleksi, anerkendelse m.v.