Mit navn er Line Leth Jørgensen.

Jeg bruger det meste af min tid på at arbejde med, tænke på og udvikle tiltag, der har med dysleksi og grundskole at gøre. Og jeg har erfaring med de fleste lag af arbejdet med dysleksi i folkeskolen - både som lærer og dysleksivejleder og som kommunal læsekonsulent.

 

Jeg har været lærer i den danske grundskole i 21 år, og de sidste 9 år har jeg desuden arbejdet intensivt med elever med dysleksi.

I den forbindelse har jeg taget en diplomuddannelse inden for dysleksi, og jeg har et tæt samarbejde med lektiologerne på Rådgivnings- og Støttecentret på Århus Universitet. Jeg arbejder ud fra den lektiologiske pædagogik, hvor den anerkendende dialog, høje forventninger og kompetencetænkning er afgørende omdrejningspunkter.

Jeg er efterhånden blevet en slags dysleksiblæksprutte, som arbejder med både elever, kolleger, ledelse, forældre og læsevejledere og kommune. 

 

Jeg drømmer om, at den danske folkeskole i løbet af en årrække vil blive meget mere dysleksivenlig - og at elever med dysleksi kan blive reelt inkluderet både fagligt og socialt. 

 

Beskæftigelse 

Ud over at jeg skriver og blogger om dysleksi og afholder kurser og oplæg i kommuner og på skoler rundt omkring i hele landet, så har jeg stadig mine fødder dybt forankret i den danske folkeskole. 

Jeg arbejder som dysleksivejleder, testlærer og underviser på Hillerødsholmskolen i Hillerød.

Desuden er jeg læsekonsulent i Hillerød Kommune og har blandt andet som arbejdsområde at understøtte udviklingen af dysleksivenlige tiltag på alle kommunens folkeskoler.

Når jeg holder kurser og foredrag om dysleksivenlig undervisning og udvikling af dysleksivenlige skoler, så taler jeg altså ud fra både praktiske erfaringer og teoretisk viden.

Uddannelse
Pædagogisk diplomuddannelse på UCC
  • Afgangsprojekt:

       ”Forældrenetværk – en vej til øget inklusion af børn med dysleksi i folkeskolen”

  • Skriftsprogsvanskeligheder hos børn

  • Udredning og undervisning af unge og voksne med dysleksi (Ordblindelæreruddannelsen)

  • Kognition og neuropsykologi

 

Læreruddannelse
  • Linjefag i dansk og billedkunst