Udviklingsforløb: Dysleksivenlig skole i virkeligheden

 

 

Inspireret af den engelske "Dyslexia Friendy Schools" tilbyder jeg facilitering af skoleudvikling i retning af mere dysleksivenlige skoler.

Disse forløb vil typisk strække sig over længere tid og vil involvere inddragelse af både skoleledelse og relevante fagpersoner (fx læsevejleder/testlærer), samt evt. hele lærergruppen.

 

Forløbene kan bl.a. indeholde:

 

  • Indledende oplæg/kursus for relevante aktører

  • Afdækning af skolens aktuelle status og behov

  • Plan for udvikling og iværksættelse af dysleksivenlig struktur og organisering af skolen

  • Plan for implementering i lærergruppen

  • Løbende supervision 

  • Evaluering

Eksempel på afholdt udviklingsforløb

Greve kommune
Greve kommune

Udviklingsforløb med alle kommunens skoler Indledende fællesoplæg, opgaver til undersøgelse af egen skole, individuelle møder på alle skoler, telefonisk supervision