top of page

Udviklingsforløb: Dysleksivenlig skole 

Inspireret af de engelske "Dyslexia Friendy Schools" tilbyder jeg dysleksivenlige skoleudviklingsforløb.

Disse forløb strækker sig over længere tid - typiske 1 til 2 år - og involverer inddragelse af hele lærergruppen, skoleledelse og relevante fagpersoner (læsevejleder/dysleksivejleder/testlærer) m.fl.

 

Forløbene indeholder bl.a.

  • Afdækning af skolens aktuelle status og behov

  • Plan for udvikling og implementering af dysleksivenlige rammer og retningslinjer

  • Udvikling af lærernes viden og kompetencer vedr. dysleksivenlig undervisning og lektiologisk pædagogik

  • Workshops for skolens medarbejdere

  • Co-teachingforløb for udvalgte lærerteams

  • Løbende supervision og evaluering

Forløbene planlægges og afholdes i et tæt samarbejde med skolen. 

bottom of page