top of page

Vejledning og faglig sparring

 

Til skoler

Jeg tilbyder faglig sparring og vejledning til vejledere, testlærere, ledere m.v., der ønsker vejledning og sparring til det daglige arbejde med undervisning, planlægning, vejledning, tests m.v.

Indholdet i vejledningen kan fx være:

 • Praktiske spørgsmål om brug af læse-/skriveteknologi

 • Sparring om pædagogiske metoder og didaktiske overvejelser

 • Konkrete udfordringer i den daglige undervisning

 • Dysleksi i forbindelse med test/prøver, herunder afgangsprøver

 • Metoder og materialer i den supplerende undervisning

 • Analyse af konkrete testresultater

Til forældre

Desuden tilbyder jeg konsulentbistand til forældre, der har brug for vejledning og rådgivning vedrørende deres barn med dysleksi. 

Mulige emner kan være:

 • Viden om dysleksi

 • Hvordan hjælper jeg mit barn med dysleksi?

 • Hvordan kan jeg samarbejde med mit barns skole?

 • Dysleksi og videre uddannelse

 • Hvordan dysleksien ikke behøver blive den begrænsende faktor 

Vejledningen kan foregå via telefon, mail eller videomøder (Meet, Teams eller Zoom).

Hvis vejledningen skal foregå fysisk kommer dertil eventuelle transportomkostninger til en lavere takst.

Det er muligt enten at afregne vejledningen på timebasis eller via et vejledningsabonnement, der løber over ½ skoleår og indeholder op til 5 timers vejledning.  

bottom of page