Supervision/faglig sparring

 

Giv 2-3 af skolens medarbejdere - fx læsevejleder, testlærer, underviser i supplerende undervisning eller skoleleder - mulighed for supervision, hvor de løbende kan kontakte mig med spørgsmål og problemstillinger, I som skole har brug for at blive klogere på. Dette sker via et supervisionsabonnement, og supervisionen foregår efter aftale via telefon, mail eller Skype.

Et standardabonnement koster 2500,- kr. for et halvt skoleår (august-december eller januar-juni) og indeholder op til 5 timers supervision. 

 

Indholdet i supervisionen kan fx være:

  • Praktiske spørgsmål om brug af læse-/skriveteknologi

  • Sparring om pædagogiske metoder og didaktiske overvejelser

  • Konkrete udfordringer i den daglige undervisning

  • Dysleksi i forbindelse med test/prøver, herunder afgangsprøver

  • Metoder og materialer i den supplerende undervisning

  • Analyse af konkrete testresultater