Priser og vilkår - 2022
Alle priser er angivet ex moms.

Almindelige kurser, oplæg og foredrag

  2 timer:       5000 kr. 

  3 timer:       7000 kr.

  4 timer:       9000 kr.

  5 timer:    10.500 kr.  

  6 timer:    12.000 kr.

Ved grupper over 50 personer +1000 kr./time.

Konsulentydelser til skoler og private

Jeg tilbyder konsulentbistand til læse- og dysleksivejledere, der fx ønsker vejledning og sparring til det daglige arbejde med test, undervisning, planlægning og organisering, samt til forældre, der har brug for vejledning og rådgivning vedrørende deres barn med dysleksi.

Vejledningen kan enten afregnes på timebasis eller som abonnement, der indeholder op til 5 timers vejledning i løbet af ½ skoleår.

Pris pr. time:      995 kr. 

Abonnement: 4000 kr.

Hvis bistanden skal foregå fysisk kommer dertil eventuelle transportomkostninger til en lavere takst (se nedenstående).

Transport

Der beregnes kørselspris efter taksten for befordringsgodtgørelse. I 2022 (justeret pr. 1. maj '22) er dette 3,70 kr./km.

Ved transport over Storebælt beregnes desuden bro- eller færgeudgifter.

Ved kørsel over 2 timer tur/retur betales for kørselstid: 350 kr./påbegyndt time.

Foregår kurset eller foredraget så langt fra Hillerød, at jeg ikke kan nå at komme frem og tilbage på én dag, kan der komme ekstra udgifter til overnatning.

Aflysning

Aflysning 2-1 uger inden: 75% af beløbet.

Aflysning 6-3 dage inden: 90% af beløbet.

Aflysning 2-1 dage inden eller på selve dagen: 100% af beløbet.