Almindelige kurser, oplæg og foredrag

2 timer:       5000,- kr. 

3-5 timer:   2000 kr./timen for 3.-5. time.

6 timer:       12.000,- kr.

Ved grupper over 50 personer +1000,- kr./time.

Alle priser er angivet ex moms.

Abonnement på supervision/faglig sparring

Et standardabonnement koster 2500,- kr. for et halvt skoleår (august-december eller januar-juni)

og indeholder op til 5 timers supervision.

 

Konsulentydelser

Pris pr. time 995,- kr. 

Hertil kommer transportomkostninger (se nedenstående).

Transport

Der beregnes kørselpris efter taksten for befordringsgodtgørelse. I 2021 er dette 3,44,- kr./km.

Ved transport over Storebælt beregnes desuden bro- eller færgeudgifter.

Ved kørsel over 2 timer tur/retur betales for kørselstid: 350,- kr./påbegyndt time.

Foregår kurset eller foredraget så langt fra Hillerød, at jeg ikke kan nå at komme frem og tilbage på én dag, kan der komme ekstra udgifter til overnatning.

Aflysning

Aflysning 1-2 uger inden: 75% af beløbet.

Aflysning 1-6 dage inden: 90% af beløbet.

Aflysning på selve dagen: 100% af beløbet.

 

 

 

Priser og vilkår - 2021