Almindelige kurser, oplæg og foredrag

2 timer:       4500,- kr. 

3-5 timer:   1500 kr./timen for 3.-5. time.

6 timer:       10.000,- kr.

Ved grupper over 50 personer +1000,- kr./time.

Alle priser er angivet ex moms.

Abonnement på supervision/faglig sparring

Et standardabonnement koster 2500,- kr. for et halvt skoleår (august-december eller januar-juni)

og indeholder op til 5 timers supervision.

 

Længere kurser og forløb

Ved længere forløb aftales prisen individuelt.

Transport

Der beregnes kørselpris efter statens kørselstakst. I 2019 er dette 3,56,- kr./km.

Ved kørsel over Storebælt beregnes desuden broafgift.

Ved kørsel over 2 timer tur/retur betales for kørselstid: 350,- kr./påbegyndt time.

Foregår kurset eller foredraget så langt fra Hillerød, at jeg ikke kan nå at komme frem og tilbage på en dag, kan der komme ekstra udgifter til overnatning.

Aflysning

Aflysning en uge eller mindre før: 50% af beløbet.

Aflysning på selve dagen: 90% af beløbet.

 

 

PowerPoint-præsentationer til brug ved "Netværk for forældre til børn med dysleksi"

1 PowerPoint:     2000,- kr.

8 Powerpoints: 12000,- kr.

 

 

Priser og vilkår - 2019