top of page

Links til andre, der beskæftiger sig med dysleksi

Varetager interesser for mennesker med ordblindhed/dysleksi over for myndigheder og offentligheden.

Formidler viden om tilbud og støtte for unge og voksne mennesker med ordblindhed

Det nationale bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder.

Jesper Sehested - Ordblindhed på en ny og positiv måde. Blog, Facebook m.m.

Podcast om ordblinde - af ordblinde.

bottom of page