top of page

Uddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse på UCC
  • Afgangsprojekt:

       ”Forældrenetværk – en vej til øget inklusion af børn med dysleksi i folkeskolen”

  • Skriftsprogsvanskeligheder hos børn

  • Udredning og undervisning af unge og voksne med dysleksi (Ordblindelæreruddannelsen)

  • Kognition og neuropsykologi

 

Læreruddannelse
  • Linjefag i dansk og billedkunst

bottom of page