Ugens tip 25: Ordblinderisikotesten

I denne måned kom endnu en ordblindetest - eller rettere ordblinderisikotesten - som kan bruges fra slutningen af 0. klasse samt i 1. klasse til "en tidlig identifikation af elever, der har forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Man kan forebygge og reducere sådanne vanskeligheder væsentligt gennem en forstærket tidlig indsats" (UVM, nov. 2016). Ordblinderisikotesten og det kommende retskrav for forældre om at kunne få deres barn ordblindetestet har fået mig til at tænke over et par ting, som, jeg synes, er vigtige at gøre klart for sig selv, for kolleger, ledelse, forældre og elever, inden man iværksætter nye tiltag og indsatser på området.

Ugens tip 24: Det uundværlige samarbejde mellem skole og forældre

Jo større vanskeligheder en elev oplever i sin skoletid - det være sig fagligt, social eller personligt - jo større behov er der som regel for et tæt og velfungerende samarbejde mellem skole og hjem. Men risikoen for at samarbejdet måske ikke er så velfungerende kan ofte øges tilsvarende, i takt med at vanskelighederne stiger. Skolen presses, fordi det er vanskeligt at finde den rigtige indsats, og forældrene presses, fordi det er svært, at ens barn ikke trives - og det kan være med til umiddelbart at vanskeliggøre samarbejdet. Netop elever med dysleksi er en gruppe elever, der har stort behov for, at skole og hjem samarbejder åbent og tillidsfuld. Og det er min påstand, at hvis elever med d

Ugens tip 23: Mere struktur og endnu en app

De sidste uger har jeg skrevet hhv. om skriveskabeloner til at styrke skriftlige opgaver og om apps til at træne bogstav-lyd-forbindelsen med. I dag vil jeg både anbefale endnu en måde til at arbejde med struktur i tekster, og endnu en app hvor man kan arbejde med bogstaver og deres lyde. Først til strukturen En skriveskabelon kan være rigtig god til at stilladsere elevernes tekstproduktion i den fase, hvor de endnu ikke kan overskue selv at skabe tekstens struktur (se Ugens tip 20). Men målet er, at eleverne hen ad vejen bliver i stand til selv at arbejde med både idéudvikling, strukturering og revidering af deres egne tekster. Ofte vil man sikkert arbejde med fx brainstorm, mindmap og/elle

Ugens tip 22: Læsetræning på tablets

Når jeg arbejder med mindre elever i indskolingen, som er i risiko for dysleksi, tager undervisningen primært udgangspunkt i at træne elevernes evne til at koble bogstav og lyd, når de læser og skriver - med fx Fandango Bogstavlydbog, VAKS og Fingernemt. Men det kan være svært for eleverne at arbejde videre med disse bogstav-lydmetoder hjemme, hvis strategierne stadig ikke er helt indlært. Og de færreste forældre er så fortrolige med disse måder at læse og stave på, at de kan give den fornødne støtte hjemme. Men heldigvis findes der en del læseapps til iPad/tablets, som eleverne kan lege og træne med hjemme - og som supplement i skolen. Til elever med dysleksi - eller risiko for dysleksi - b

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen