3/17: Flydende læsning via gentagen læsning

Hvordan bliver man bedre til at læse? Og hvordan læser man, så man bliver bedre til at læse? Det er min påstand, at selvstændig stillelæsning fylder meget for mange elever. Både hjemme og i skolen skal der læses - én elev, én bog, et helt stille lokale. Men er denne måde at læse på egentlig særlig effektiv? Både ja og nej. For elever med rigtig gode læsekompetencer er metoden fin. Men for elever, hvor automatiseringen ikke på plads, er den individuelle stillelæsning faktisk ikke særlig god eller effektiv. Og dette gælder i særlig grad for elever med dysleksi, som jo netop har vanskeligheder med afkodningen og automatiseringen. Men hvordan kan man så træne den flydende læsning på en måde, der

2/17 Flipped VAKS

Der er noget, som jeg tit har stået og manglet. Jeg har manglet nogle små instruktionsfilm, der viser, hvordan man læser ord med brug af de fem VAKS-strategier. Det er nemlig sådan, at de læsestrategier, eleverne lærer i supplerende undervisning, jo gerne skal understøttes af både elevens forældre og af deres egne lærere i hverdagen. Men hvis ikke forældre og lærere kender de fem specifikke læsestrategier, som VAKS præsenterer, har de helt forståeligt rigtig svært ved at støtte eleverne i at bruge dem i hverdagen. Og jeg møder mange forældre og lærere, der giver udtryk for, at de gerne gerne vil have større kendskab til VAKS-strategierne. Selvfølgelig kan man afholde små kurser for både koll

1/17: Forældrenetværk

Et helt nyt og ubeskrevet år er netop begyndt. Og jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet hen imod en mere dyskelivenlig folkeskole - og til fortsat at skrive om små og store emner, der har med dysleksi, undervisning og inklusion at gøre. Som noget nyt kalder jeg ikke mere mine blogindlæg for "Ugens tip", men nummererer dem i stedet ud fra nummer og år, så dette første nyhedsbrev altså bliver nummer 1/17. Jeg håber stadig at kunne skrive hver uge, men i perioder vil der måske bliver lidt længere imellem mine indlæg. Desuden vil jeg fremover også i højere grad også henvise til kurser, oplæg og litteratur, hvor man kan få dybere viden om emnerne. Og nu til årets første emne, som har en helt s

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen