Der er mere i livet end læsning

Nyhedsbrev 7/18 Jeg bruger det meste af mit arbejdsliv på ord - og en pæn del af min fritid også. Sprog, læsning, skrivning, stavning, skriftsprogsvanskeligheder og -kompetencer, strategier og læse-/skriveteknologi er en væsentlig del af mit liv. Og de færreste kan vist være i tvivl om, at jeg finder læsning og skrivning afgørende vigtigt. Men helt ærligt, så er der jo andet i livet end læsning - meget andet endda. Og når vi kigger på det med skole- og læringsbriller, er konklusionen den samme. Der er så mange måder, vi kan lære på. Der er så mange vigtige ting i verden, som vi kan opleve. Og somme tider glemmer vi, at læsning ikke nødvendigvis behøver at være det vigtigste i verden. Men isæ

5 anbefalinger til god læseundervisning for alle

Nyhedsbrev 6/18 Nogle børn er det næsten umuligt at forhindre i at lære at læse. Stort set uden undervisning eller direkte anvisning gør de det bare. Andre børn har brug for massiv undervisning, træning og stilladsering for at lære at afkode ordene og finde betydningen bag tegnene. Som lærer kan det være vanskeligt at differentiere sin undervisning, så begge disse børn får nok ud af den. Men heldigvis findes der undervisningsmetoder og -indhold, som virker for begge børn. Dvs. metoder og indhold som er nødvendig og afgørende for, at elever med fx dysleksi opnår størst mulig læring, og som samtidig er god for elever uden læse- og skrivevanskeligheder. Elever med dysleksi har i deres læring og

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen