Læs korrektur med TextAnalyser

Nyhedsbrev 5/18 Når man skal skrive en tekst, så er det mere end den korrekte stavning af det enkelte ord, der skal være styr på. Når idéerne har fået form... Når strukturen er på plads... Når kompositionen er i orden... Når ordene er skrevet... ... så skal der læses korrektur. Der skal checkes stavefejl - igen. Der skal sættes tegn i teksten. Der skal styr på udsagnsordenes tid. Der er i det hele taget brug for et meta-blik på den tekst, man selv har skrevet. Det kan være vanskeligt for mange, og det er ofte endog meget vanskeligt for elever med dysleksi. Det kan være svært at opdage sine egne fejl, og det kan være svært at skabe sig overblik og den nødvendige forståelse for sætningernes og

Testen siger dysleksi, men har den ret?

Nyhedsbrev 4/18 Lige nu er det testtid i min kommune. Der er snart ansøgningsfrist for næste års LST-kurser, og det er nu, elever med dysleksi bliver testet rundt omkring på skolerne - papirtestene nu, den digitale test når vi har rundet 1. marts. Og det har fået mig til - som hvert år på denne tid - at tænke over de elever, hvis skriftsproglige profil er uklar, ujævn, svær at forstå. Nogle elever er klokkeklare. De har vanskeligheder inden for alle de områder, der indikerer dysleksi, og inden for de øvrige områder har de ikke vanskeligheder. Andre elevers profil er lidt mindre entydig. Det kan være elever, der fx ligger i det gule område i den nationale ordblindetest, men som i de øvrige te

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen