6 faktorer der spiller ind, når eleven skal udvikle sig fagligt

Nyhedsbrev 14/17 For at opnå reel inklusion af elever med dysleksi er det nødvendigt at være opmærksom på, at virkelig mange ting er på spil. I et komplekst samspil af forskellige faktorer enten skabes eller vanskeliggøres muligheden for inklusion - altså muligheden for at den enkelte elev oplever sig selv som en værdifuld og ligeværdig deltager i de faglige og sociale fællesskaber. I dag vil jeg prøve at skitsere nogle de vigtigste faktorer, der spiller ind på den enkelte elevs mulighed for inklusion og for faglige udvikling. Det er ikke direkte og håndgribelige metoder, der kan bruges i undervisningen mandag morgen. Men måske kan beskrivelserne være med til at tydeliggøre de knapper, man k

Indsats og motivation - hvad kommer først?

Nyhedsbrev 13/17 Jeg hører ikke helt sjældent, at nogen elever med dysleksi - og andre faglige vanskeligheder - ikke er motiverede. At de er urolige, ukoncentrerede, dovne, at de måske har en opmærksomheds-forstyrrelse oven i dysleksien. Og det er bestemt ikke umuligt, at der kan være tale om komorbiditet - at eleven rent faktisk har to diagnoser. Men svaret på den uhensigtsmæssige adfærd kan måske også ligge et andet sted. Jeg forestiller mig, at jeg selv sidder i en... lad os sige matematiktime. Opgaverne er svære, læreren taler uforståeligt. De andre elever kan godt, men tallene giver ingen mening for mig. og jeg regner hele tiden forkert. Hvordan ville jeg reagere? Jeg ville nok enten be

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen