Kvalificering af skriftligt arbejde

Nyhedsbrev 28/17 I dag vil jeg beskrive og vise et helt konkret værktøj, som kan være med til at kvalificere elevernes skriftlige fremstilling. Jeg siger det tit: At skrive en tekst er komplekst. Det består af så mange elementer og komponenter, som skal gå op i en højere enhed. Og skriftlig fremstilling, når man er elev med dysleksi, kan endda være så udfordrende komplekst, at det næsten ikke er til at overskue. Et af de områder, hvor jeg blandt andet oplever, elever med dysleksi er udfordrede i deres skriftlige fremstilling - ud over stavningen - er tegnsætning og variation i sætningerne. Især kommaer mangler ofte, eller de placeres forkert. Og sætningerne kan ofte være meget korte og meget

Om dysleksi, værktøjer og tankegang

Nyhedsbrev 27/17 Det er ret let at stikke eleverne en computer og et LST-program. Det er også ret let at give lærerne et kursus med "konkrete værktøjer". Men det kan være så svært at få programmerne til at virke ude i virkeligheden. Og det kan være så svært at skabe reelle ændringer og forandringer i dagligdagen. På det sidste har jeg tænkt meget over, hvad der skal til, før man - fx som lærer - føler sig klædt på til at skabe reelle forandringer i sin undervisning og for sine elever med dysleksi. Hvad har man brug for, og hvordan skaber man bro fra viden til handling, der virker? Der er vist ingen tvivl om, at man fx har brug for solid og dybdegående viden og kendskab til, hvad dysleksi er,

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen