Om at kunne regulere sin egen læring

Nyhedsbrev 21/17 Når man har dysleksi, er der ofte også andre udfordringer på spil i læringssituationen end blot læsning og stavning. Undersøgelser har vist, at mange elever med dysleksi i mindre grad end deres klassekammerater udvikler en tilstrækkelig grad af selvreguleret læring gennem den undervisning og de aktiviteter, skolen almindeligvis tilbyder. Dette kan skyldes, at udvikling af selvreguleret læring er krævende for arbejdshukommelsen, og mennesker med dysleksi er netop ofte udfordrede i forhold til arbejdshukommelsen Med kraftig reference til bogen "Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder" (Hans Reitzels forlag) vil selvreguleret læring vil i korte træk sige, at man selvstændigt:

Om at tænke når man tester

Nyhedsbrev 20/17 Jeg er af den klare holdning, at test er vigtige, og at de giver brugbar information. Uden klare procedurer, rammer og strukturer omkring screening og testning af elever, risikerer vi, at mange elevers skriftsprogsvanskeligheder slet ikke bliver opsporet - eller at de opdages alt for sent. Men jeg bliver i stigende grad også opmærksom på, hvor vigtigt det er, at vi tænker os rigtig godt om, når vi fortolker testresultaterne og iværksætter indstatser. Jeg tænker grundlæggende på alle typer test, vi bruger til at identificere elever med dyslektiske vanskeligheder, men i dag vil jeg primært fokusere på DVO-testen (eller som dens korrekte navn er: "Udvikling og afprøvning af pro

Vi holder små liv i vores hænder

Nyhedsbrev 19/17 I dette skoleårs første nyhedsbrev, har jeg lyst til at fortælle om en oplevelse, jeg havde i sommerferien. Det var en oplevelse, som fik mig til at huske på det berømte citat fra filosoffen K.E. Løgstrup: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd" (Den etiske fordring, 1956). Når vi som lærere praktiserer vores undervisning - fagligt, pædagogisk, didaktik - så er vi med til at påvirke vores elevers liv langt ud over klasseværelset og skolegården. Vi kan være med til at få børn til at blomstre, og vi kan være med til at få dem til at visne. Det er et kæmpe ansvar at have, men det er også en fantastisk mulighed. Mid

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen