Bliv mester i ordforslag

Nyhedsbrev 24/17 Læse-/skriveteknologi er godt. Læse-/skriveteknologi, som bliver brugt, er rigtig godt. Men eleverne har brug for viden og træning for at blive kompetente LST-brugere. Og hvordan bliver de så det? Mange kommuner og skoler tilbyder kurser, hvor eleverne lærer at bruge LST. Men somme tider går der lang tid, fra vanskelighederne bliver opdaget, til kurset går i gang. Og andre gange er elevernes vanskeligheder ikke så markante, at de udløser adgang til et kursus. Og hvad gør man så? Jeg er for nylig stødt på træningsprogrammet MiVo, som de gode mænd, Michael og Thomas, fra Ordblindetræning har udviklet til MV-Nordic. (Det her lyder måske som reklame, men jeg anbefaler altså udel

Han skrumpede manden... om at gættelæse

Nyhedsbrev 23/17 Jeg har lyst til at fortælle jer om én af de dysleksioplevelser, jeg bliver ved med at huske. Den handler om en pige - lad os kalde hende Hanne - som var god til at bruge mange forskellige strategier, når hun læste. Hun brugte ortografien. Hun brugte semantikken. Hun brugte sin viden om verden og om tekster. Og så brugte hun sin fantasi og en god omgang kvalificeret gætning. Hun brugte til gengæld ikke så meget den klassiske afkodning vha. kobling af bogstav og lyd, for hun havde dysleksi. Min oplevelse fandt sted ved det runde bord i supplerende undervisning. Hanne var i gang med at læse højt for mig i en bog. Jeg tror, det var Drageherren. Et godt stykke inde i teksten læs

4 stadier til udvikling af selvreguleret læring

Nyhedsbrev 22/17 I sidste nyhedsbrev skrev jeg om selvreguleret læring, og om hvordan det kan være en udfordring for mange elever med dysleksi at udvikle denne evne til selvstændigt at sætte mål, at vælge strategier, at organisere og prioritere, at være fleksible og at overvåge deres egen læring. . ...Og hvis du lige vil (gen)læse lidt mere om, hvad selvreguleret læring er, så kan du finde nyhedsbrev 21/17 HER. I dag vil jeg redegøre for, hvordan man gennem 4 stadier kan understøtte elevernes udvikling af selvregulerede læring. 1) Observere andres brug af færdigheder og strategier For selv at kunne udvikle fleksible strategier og metoder, har eleverne brug for at se og høre, hvordan andre

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen