top of page

Bliv mester i ordforslag

Nyhedsbrev 24/17

Læse-/skriveteknologi er godt.

Læse-/skriveteknologi, som bliver brugt, er rigtig godt.

Men eleverne har brug for viden og træning for at blive kompetente LST-brugere.

Og hvordan bliver de så det? Mange kommuner og skoler tilbyder kurser, hvor eleverne lærer at bruge LST. Men somme tider går der lang tid, fra vanskelighederne bliver opdaget, til kurset går i gang. Og andre gange er elevernes vanskeligheder ikke så markante, at de udløser adgang til et kursus. Og hvad gør man så?

Jeg er for nylig stødt på træningsprogrammet MiVo, som de gode mænd, Michael og Thomas, fra Ordblindetræning har udviklet til MV-Nordic.

(Det her lyder måske som reklame, men jeg anbefaler altså udelukkende programmet, fordi jeg synes, det virker rigtig godt, og fordi det ser ud til at kunne dække et behov for træning, jeg tit har oplevet.)

Programmet indeholder træningsopgaver og instruktionsvideoer til hhv. IntoWords og CD-ord, og lige nu er der opgaver henvendt til elever på 8-11 år. I løbet af kort tid frigives opgaver og videoer til ældre elever.

Se mig prøve programmet af her, og læs mere om indhold og muligheder under filmen.

ViMo indeholder opgaver til både lydrette ord, vokalforvekslinger og svære ord, hvor man bruger stjerne * og havelåge #. Der er progression i opgavernes sværhed, og der er både opgaver med enkeltord og med sætninger.

Desuden har man hele tiden mulighed for at se forklarende film, og der er stilladserende forklaringer til alle opgaver, så man kan få hjælp, hvis man går i stå.

Jeg har i denne uge brugt ViMo flere gange i undervisningen, og jeg synes, det fungerer rigtig godt. Én elev kunne bruge støtten og opgaverne til at blive mere bevidst om at give sig tid og rent faktisk bruge ordforslagene. En anden blev trænet i at tage ordene stavelse for stavelse, og fik trænet selvregulerende strategier som fx at genlytte til målord og eget ord for at sammenligne.

Og fik som lærer et rigtig godt indblik i elevernes nuværende strategier - både de hensigtsmæssige og de mere uhensigtsmæssige - i brugen af ordforslagene.

Men jeg ser også store muligheder i forhold til at styrke elevernes selvhjulpenhed og at understøtte forældrenes deltagelse i deres børns brug af LST.

Eleverne kan nu træne og øve sig hjemme. De behøver ikke længere være afhængige af en lærer ved deres side. Og forældrene kan i højere grad være med i træningen hjemme. De behøver ikke være eksperter, men kan lære og opdage muligheder sammen med deres børn - med den søde ViMo-figur som en allestedsnærværende Lille Hjælper.

Find ViMo på www.tjektasken.nu under 'Onlineprogrammer'.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page