Kan man have dysleksi, hvis man godt kan læse?

Nyhedsbrev 15/18 Gennem mit liv som dysleksilærer, har jeg mødt et meget stort antal mennesker med dysleksi - både børn, unge og voksne. Og selv om de alle har haft dysleksi, så har deres funktionelle vanskeligheder varieret enormt. Nogle har næsten ikke kunnet læse eller stave selvstændigt, andres vanskeligheder har været så små, at de næsten kunne skjules - både for dem selv og for deres omgivelser. Men i en ordblindetesten har deres resultat stadig været entydigt 'rødt'. I dag har jeg fået lov til at skrive om min mand, for han er nemlig sådan et menneske med næsten usynlig dysleksi. Min mand er lærer, og han læser meget - både i arbejdsøjemed og for sin fornøjelses skyld. Han læser hurti

6 punkter til en dysleksivenlig undervisning

Nyhedsbrev 14/18 Så er en lang solfyldt sommerferie ved at være slut, og inden skolerne om lidt fyldes med sommerbrune skolebørn, skal alle landets lærere i gang med den sidste fintuning og planlægning af det kommende års undervisning. Og jeg tænker, at lige nu vil være et rigtig godt tidspunkt at fokusere lidt på, om ens planer og pædagogik og didaktik egentlig er tilstrækkeligt dysleksivenlige - dvs. om ens undervisning giver elever med dysleksi den fornødne mulighed for at deltage ligeværdigt og at lære på linje med deres klassekammerater. Så nu, hvor det nye skoleår står på spring, er det mit håb, at alle lærere - enten alene, i teams eller som samlet lærergruppe - vil give deres undervi

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen