Skimmelæsning med brug af LST

Nyhedsbrev 11/18 Det kan være de små ting, der giver eleverne mulighed for ligeværdig deltagelse i undervisningen - og som udelukker dem fra den. I løbet af foråret har jeg talt med rigtig mange lærere om, hvordan man kan planlægge og gennemføre en undervisning, der giver elever med dysleksi muligheder for læring på lige fod med deres klassekammerater. Og to ting går igen: Jeg hører og oplever, at lærerne har en stor interesse for at hjælpe, støtte og forstå eleverne og en stor frustration over, at det ikke altid lykkes. Og så hører jeg om, at manglende viden om basale LST-teknikker ofte kan komme til at stå i vejen for netop at kunne støtte og hjælpe eleverne tilstrækkeligt. Så i dag har je

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen