Ugens tip 21: Digitale læsestrategier og notater

Der er ingen tvivl om, at kompenserende it - også kaldt læse-/staveteknologi - er smart. Og der er ingen tvivl om, at det giver elever med dysleksi en masse muligheder for at kunne deltage mere ligeværdigt, end de ville kunne uden teknologien. Men der er nok heller ingen tvivl om, at computeren og CD-ord ikke i sig selv er løsningen på alle problemer. Fx kræver lyttelæsning på en computerskærm andre læsestrategier end klassisk læsning i en papirbog. I disse år er der fx meget fokus på førlæseaktiviteter - aktivering af forforståelse, orientering i teksten, læseformål m.m. Men hvordan skimmer man en tekst, når man ikke bare lige hurtigt kan læse ordene i den? I dag vil jeg give nogle enkle ti

Ugens tip 20: Stilladerende skriveskabeloner

Når man skal skrive en tekst, så er der rigtig mange delaspekter ved skriveprocessen, der kæmper om hjernens begrænsede arbejdshukommelse. Der er genren – som kræver noget særligt på alle nedenstående parametre. Der er tekstens indhold – som skal leve op til formelle krav fra opgavebeskrivelsen. Der er stavningen – som skal leve op til alle stavereglerne. Der er formuleringerne – levende, varieret, præcist sprog, der skal passe til teksttypen. Der er layoutet – der skal passe til genren. Der er tegnsætningen – der også skal leve op til alle de formelle regler. Og når man har dysleksi og skal skrive en tekst, så vil stavevanskelighederne og en begrænset fonologisk arbejdshukommelse ofte tage

Ugens tip 19: Indsatser med udgangspunkt i den enkeltes vanskeligheder og styrker

Jeg går ind for grundig testning af elever med dysleksi. Men tests, der ikke bruges til at iværksætte en målrettet indsats, går jeg ikke ind for. Det hjælper ikke ret meget i sig selv at vide, at man har dysleksi. Men det kan hjælpe at vide, at man har dysleksi, OG hvad man kan gøre for at arbejde med sine specifikke vanskelighederne. Når jeg - på baggrund af en given dysleksiudredning - kommer med forslag til fremadrettet indsats, anbefaler jeg både forskellige kompenserende tiltag, og tiltag hvor eleven arbejder med sine specifikke vanskeligheder. Desuden sørger jeg for at anbefalingerne både retter sig mod elevens lærere, elevens forældre og eleven selv. Eksempler på indsatser og tiltag,

Ugens tip 18: Test! Test! Test!

I denne uge har jeg testet fire elever med den nationale, digitale ordblindetest. Alle eleverne var allerede for flere år siden blevet testet med andre tests, og konklusionen dengang var, at deres vanskeligheder med læsning og stavning skyldtes dysleksi. Men nu skulle de altså testes med den digitale test, så den tidligere konklusion kunne blive officielt bekræftet. Eleverne var lidt nervøse, inden testen gik i gang. De var nervøse for, om testen skulle vise, at de alligevel ikke havde dysleksi. For hvis de ikke havde dysleksi, hvordan kunne deres vanskeligheder så forklares, og hvordan skulle de så fremover kunne være sikre på at få den nødvendige hjælp og støtte? Heldigvis bekræftede test

Ugens tip 17: Hvis fremmedsprogene ikke giver mening

I dag vil jeg skrive om noget, som jeg i bund og grund desværre ikke ved nok om, men som står på listen over ting, som jeg gerne vil blive klogere på. Det drejer sig om elever med dysleksi og kampen om at skabe mening med fremmedsprogene. Jeg har mødt rigtig mange elever, som beskriver deres engelsk- og tysk-/franskundervisning som helt sort og uforståelig. De har svært nok ved at afkode og udnytte det fonologiske princip på deres modersmål. Men når ordene så fx er på engelsk, hvor bogstav-/lydkoblingen jo er anderledes end på dansk, bliver de dyslektiske vanskeligheder ekstra tydelige og hæmmende. Og desuden kender eleverne måske ikke på forhånd ordene, der gemmer sig bag bogstaverne, og de

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen