top of page

Ugens tip 20: Stilladerende skriveskabeloner

Når man skal skrive en tekst, så er der rigtig mange delaspekter ved skriveprocessen, der kæmper om hjernens begrænsede arbejdshukommelse.

  • Der er genren – som kræver noget særligt på alle nedenstående parametre.

  • Der er tekstens indhold – som skal leve op til formelle krav fra opgavebeskrivelsen.

  • Der er stavningen – som skal leve op til alle stavereglerne.

  • Der er formuleringerne – levende, varieret, præcist sprog, der skal passe til teksttypen.

  • Der er layoutet – der skal passe til genren.

  • Der er tegnsætningen – der også skal leve op til alle de formelle regler.

Og når man har dysleksi og skal skrive en tekst, så vil stavevanskelighederne og en begrænset fonologisk arbejdshukommelse ofte tage så meget energi, at det kan være vanskeligt at have tilstrækkelig opmærksomhed tilbage til genretræk, formuleringer, layout og indhold.

En metode at afhjælpe dette på kunne være at mindske kravene til opgavens form og indhold for elever med dysleksi. Men det passer dårligt overens med én af mine hovedpointer om at have høje forventninger.

Ved at mindske kravene sker der både det, at eleven lærer mindre end sine kammerater, og at eleven selv kommer til opfatte sig som én, der ikke kan forventes det samme af, som de andre.

En anden – og i mine øjne meget mere brugbar – metode er at stilladsere eleverne, der hvor de har brug for det. Dvs. at give dem den fornødne støtte til at kunne mestre opgaver på samme indholdsmæssige niveau som klassekammeraterne.

Og i dag vil jeg anbefale en metode til at stilladsere genre, struktur og layout – så der kan frigives mere energi til opgavens indhold. Metoden er nem at gå til og til fri download.

Det handler om SKRIVESKABELONER fra Margit Gade (gå til siden HER).

I al sin enkelthed drejer det sig om skabeloner, som kan benyttes til at skrive noter og tekster inden for mange forskellige genrer og teksttyper.

Skabelonerne kan printes til udfyldning på papir, men de kan også downloades som Word eller PowerPoint - eller åbnes i Google Docs. Og så kan man skrive med støtte fra fx CD-ord og IntoWords.

Desuden kan man som lærer eller elev selv ændre i skabelonernes indhold, så de passer netop til det emne/det indhold, som eleverne skal arbejde med.

Der er skabeloner til bl.a. boganmeldelser, notater, resumé, problemformulering, sammenligninger, analyser af forskellige teksttyper, fremstilling af forskellige teksttyper.

De fleste skabeloner indeholder desuden stikord til indholdet, så eleverne ud over det layoutmæssige stillads, også får støtte til at komme både i bredden og i dybden med opgaven.

For at differentiere stilladseringen, kan man fx lade nogen elever benytte skabeloner med stikord og andre uden. Derved får eleverne netop den mængde støtte, de har brug for. Og efterhånden vil man for de fleste elevers vedkommende kunne mindske mængden at støtte.

Jeg oplever, at når eleverne bruger disse skriveskabeloner, så skabes der et overblik og en ramme omkring strukturen i teksten. Og dette giver overskud til at optimere indholdet – eleverne ved, hvad de skal, og hvordan det skal struktureres.

Og som med så meget andet, vil skriveskabelonerne typisk være gode for de fleste elever – og rigtig gode for elever med dysleksi.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page