NYT: Dysleksi og inklusion tilbyder kurser om dysleksivenlige skoler og lektiologisk pædagogik

Nyhedsbrev 10/18 Jeg har glædet mig sådan til i dag! For netop i dag lukker Dysleksi og inklusion op for tilmelding til to helt nye og spændende kurser, der bliver afholdt i løbet af efteråret. Det ene henvender sig til læsevejledere, det andet er primært for dansklærere. Begge kurser har til formål at klæde dig på til bedre at kunne arbejde inkluderende og lektiologisk med elever med dysleksi. Jeg har i længere tid talt om, at 2018 ville blive året, hvor der skulle ske nye ting, og nu er jeg altså endelig klar til at sende mine to kurser ud i verden. Læs om kursernes indhold her i nyhedsbrevet, og tilmeld dig via linket her, hvor du også kan læse mere om det praktiske vedr. kurserne: TILMEL

Arbejdshukommelse og dysleksi - hvordan hænger det sammen?

Nyhedsbrev 9/18 I forhold til både elever, forældre og kolleger bruger jeg ofte arbejdshukommelsen som en teoretisk forklaring på de symptomer, elever med dysleksi oplever i mødet med læsning og skrivning. Det er ikke noget nyt, at vi taler om nedsat eller belastet arbejdshukommelse i forbindelse med dysleksi. Men jeg oplever sjældent, at sammenhængen beskrives og forklares, så det bliver klart, hvordan denne sammenhæng mellem dysleksi og arbejdshukommelse egentlig kan forstås/formidles. Jeg har derfor udviklet min egen forklaring, som jeg her vil forsøge at formidle videre. En dyslektisk arbejdshukommelse En typisk elev med dysleksi har en ineffektiv fonologisk bearbejdning under såvel læsn

Lektiologisk pædagogik - hvad er det?

Nyhedsbrev 8/18 Mit arbejde med elever med dysleksi tager udgangspunkt i den lektiologiske pædagogik. Men hvad betyder lektiologi egentlig? Og hvad vil det sige at arbejde ud fra en lektiologisk pædagogik? Ordet stammer fra det latinske ord lectio, der betyder læsning. Så langt, så godt. Lektiologien opstod i 2007 på Rådgivnings- og støttecentret på Århus Universitet, og den beskrives bl.a. i bogen "Uddannelse og skriftsprogsvanskeligheder - en lektiologisk grundbog" (red. Pedersen og Hjorth, 2016, Hans Reitzels forlag), hvor jeg har bidraget med kapitlerne om grundskolen. Desuden kan man på Århus universitet læse bachelortilvalgsfaget Lektiologi. Man kan helt kort sige, at den lektiologisk

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen