Læseunderstøttelse i Word Online

Nyhedsbrev 20/18 Læse-/skriveteknologi er en grundsten i understøttelsen og stilladseringen af elever med dysleksi. Og en del af denne teknologi er også ganske brugbar i den almene, inkluderende undervisning, hvor alle elever - uanset årsagen til eller omfanget af deres udfordringer - skal have mulighed for lige deltagelse og læring. I denne tid blomstrer udviklingen af læse-/skriveunderstøttende programmer og funktioner. Der dukker hele tiden noget nyt op. Noget er eksplicit udviklet og designet til elever med dysleksi, andet er helt almindelige programmer m.m., der har integrerede, læseunderstøttende funktioner, som kan vælges til eller fra - som fx muligheden for diktering af tekst på mob

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen