Gule elever og prøver på særlige vilkår

Nyhedsbrev 1/19 I denne uge udkom Undervisningsministeriets vejledning "Prøver på særlige vilkår og fritagelser" med ændringer og præcisioner i forhold til sidste års version. Og i år indeholder vejledningen væsentlige ændringer - eller måske blot præciseringer - i forhold til elever, der i den digitale ordblindetest er placeret i den gule kategori "Usikker fonologisk kodning". Disse ændringer i vejledningen har for mig - og måske også for andre - afstedkommet et stort behov for grundigt at undersøge, hvad vejledningsteksten helt præcis siger, hvordan den helt præcis skal forstås, og hvad det helt præcis kommer til at betyde for skolernes praksis og elevernes afgangsprøve. Vejledningens præ

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen