Podcast til forældre: Mit barn er ordblind

Nyhedsbrev 6/20 I begyndelsen af maj brugte jeg det meste af en dejlig tirsdag i en lejlighed på Østerbro. Scenen var sat med håndsprit, god afstand, sprøde croissanter, stor mikrofon og timevis af snak om dysleksi. Anledningen var, at journalist, Niels Svanborg, skulle lave en podcastserie med titlen: "Mit barn er ordblind" for Ordblindeforeningen, og i tre af afsnittene var jeg inviteret med ombord. Det blev til mange timers god snak om dysleksitest, om supplerende undervisning og om dysleksivenlige tiltag i den almene undervisning - alt sammen med forældrene som den primære målgruppe. Så i dag er der kun meget få skrevne ord i nyhedsbrevet, og i stedet overlader jeg pladsen til det talte

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen