top of page

Ugens tip 17: Hvis fremmedsprogene ikke giver mening

I dag vil jeg skrive om noget, som jeg i bund og grund desværre ikke ved nok om, men som står på listen over ting, som jeg gerne vil blive klogere på. Det drejer sig om elever med dysleksi og kampen om at skabe mening med fremmedsprogene.

Jeg har mødt rigtig mange elever, som beskriver deres engelsk- og tysk-/franskundervisning som helt sort og uforståelig. De har svært nok ved at afkode og udnytte det fonologiske princip på deres modersmål. Men når ordene så fx er på engelsk, hvor bogstav-/lydkoblingen jo er anderledes end på dansk, bliver de dyslektiske vanskeligheder ekstra tydelige og hæmmende. Og desuden kender eleverne måske ikke på forhånd ordene, der gemmer sig bag bogstaverne, og derved vanskeliggøres diverse andre læsestrategier også (som fx semantiske strategier - Giver det mening? Ligner det et ord, jeg kender?)

Hvis det er svært at læse og skrive på dansk, så er det for mange næsten helt umuligt på fremmedsprogene.

Heldigvis har CD-ord jo både ordbøger og stemmer på bl.a. tysk, fransk og engelsk, og det kan give god hjælp at få læst teksterne højt og at få støtte til stavningen. Men hvad med forståelsen? CD-ord hjælper jo ikke med oversættelsen og ordenes betydning.

Indtil for et par dage siden kendte jeg kun den klassiske Google Translate, hvor man skriver sit ord eller sin sætning, og så oversættes det til et givent sprog. En fin mulighed, hvis man vil have oversat sin tekst til eller fra dansk - og hvis man kan leve med lidt fejl i oversættelsen.

Men tidligere på ugen stødte jeg på "Google Oversæt app'en". Og jeg er blevet så begejstret, at jeg helt har valgt at se bort fra, at oversættelsen stadig ikke er perfekt. For denne app giver muligheder, som jeg virkelig anser som funktionelle og reelt kompenserende for elever med dysleksi.

Og hvad er det så, man kan med app'en?

  1. Man kan tage billeder/scanne en tekst, og få den oversat til/fra et givent sprog. Herefter kan man få teksten læst op på både dansk og på fremmedsproget.

  2. Man kan holde kameraet op mod en kortere tekst, og med det samme vises teksten oversat til det valgte sprog.

  3. Man kan indtale tekst og få den oversat til et givent sprog + få teksten læst højt.

  4. Man kan skrive med tastatur og med finger, og få teksten oversat/læst højt.

  5. Teksterne kan let kopieres eller sendes via mail, beskeder, noter m.m.

For mig at se, kan dette give elever med dysleksi reel mulighed for faktisk at forstå de engelske/ tyske/franske tekster, de læser i skolen. Og det kan give eleverne en rigtig god støtte til at træne udtale af ord og tekster.

Selvfølgelig er der også faldgruber ved brugen af Google Oversæt appen, og der er overvejelser, man som lærer må have gjort sig.

For hvordan sikrer man, at eleverne ikke bare hovedløst oversætter deres tekster til/fra dansk uden fx at overveje de enkelte ords betydning og udtale? Og hvordan kan man hjælpe eleverne til at bruge mulighederne i app'en både som et reelt kompenserende og et kompetenceudviklende værktøj, der faktisk kan være med til at styrke deres skriftsprogskompetencer i fremmedsprogene?

Jeg har ikke de endelige svar på dette. Men jeg er overbevist om, at første skridt er, at eleverne oplever en mulighed for faktisk at forstå teksterne og for at kunne udtale ordene. Og ligesom med danskundervisningen, så skal vi som lærere være helt klare på, hvad formålet med de enkelte opgaver i undervisningen er.

Hvis teksterne skal forstås og diskuteres, så kan de vel godt blive forstået med oversættelse og oplæsning. Og hvis der skal trænes ordforråd, så kan ordene vel godt læres ved oversættelse og udtalehjælp via en app. I hvert fald hvis alternativet ellers er, at teksterne slet ikke forstås, og at ordene slet ikke læres.

Og så er der selvfølgelig udfordringen med, at oversættelsen ikke er helt i skabet.

Her tænker jeg, at man for det første kan støtte eleverne i at gennemlytte og -se teksterne med deres kritiske sans tændt og med troen på, at de er klogere end en maskinoversættelse - for hvis det ikke giver mening, så er det nok ikke rigtigt. Og man kan måske netop indføre dette som en aftale med eleverne - "I må gerne benytte Google Oversæt, men I skal altid gennemgå teksterne og lede efter fejl, som I så skal rette". Fx vil det jo være oplagt at opdage og rette oversættelsen i mit eksempel, hvor navnet Peddersen oversættes til Disney.com.

... Og så har jeg netop læst, at der snart kommer en ny og meget forbedret udgave af Google Oversæt (læs om det her).

Held og lykke med oversættelserne.

Good luck with the translations.

Viel Glück mit den Übersetzungen.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page