Ugens tip 16: Læse-/staveteknologi til tests og prøver

Nu er skoleåret godt i gang, og snart begynder testsæsonen for alvor. Staveprøver, terminsprøver, frivillige nationale tests m.m. Og testene skal jo i udgangspunktet bruges til at fastslå elevernes aktuelle standpunkt - deres kompetencer og deres vanskeligheder - så vi bedst muligt kan sætte ind der, hvor den enkelte har brug for at blive løftet. Og hvad så med elever med dysleksi? Jeg har mødt flere elever, som bevidst eller ubevidst selv synes, at det er snyd, hvis de bruger deres læse-/staveteknologi til prøverne. Som en elev engang sagde til mig: "Men hvis jeg får læst teksten op, så kan jeg jo bruge al energien på at forstå teksten, mens mine klassekammerater både skal bruge energi på a

Ugens tip 15: Når eleven ikke kan finde ud af det - endnu

Jeg har lige haft en oplevelse af den slags, der giver kuldegysninger, klump i halsen og en reminder om, hvorfor jeg blev lærer. Og den har også givet mig stof til eftertanke - for når eleven ikke kan finde ud af det, man som lærer underviser i - er det så eleven eller metoden/materialet, der er problemet? Altså, skrevet på den måde, giver svaret jo næsten sig selv. Men i virkeligheden kan det godt være lidt mere komplekst. Oplevelsen, der satte gang i mine tanker og følelser, er som følger: I går havde jeg en time med et VAKS-hold bestående af tre elever fra 3. klasse, som jeg 4 gange om ugen underviser i læsestrategier ud fra VAKS-materialets' "Lyd for lyd"-metode. Jeg har efterhånden unde

Ugens tip 14: Åbenhed og information i klasserne

I sidste uge fortalte en pige på min skole til sin klasselærer, at det var rigtig rart, at jeg havde været ned i hendes klasse, for nu forstod de andre, hvorfor hun havde svært ved at læse og stave. Nu vidste de, at det ikke var fordi, hun var dum. Det pigen referererede til, var min besøg hendes klasse ugen forinden, hvor jeg havde fortalt hendes klassekammerater om dysleksi. Dette besøg er en del af den faste procedure i forhold til elever med dysleksi, som vi har på min skole. Efter en elev er blevet testet, besøger jeg hendes/hans klasse og kommer med et oplæg om dysleksi. Formålet med disse besøg er primært at lette elevernes tunge byrde med at skulle fortælle og forklare kammeraterne o

Ugens tip 13: Skriftsprogsvanskeligheder og uddannelse

I dag vil jeg anbefale jer at købe en bog, der udkommer i dag. Men først vil jeg fortælle lidt om dens tilblivelse og om min anpart i bogen. For snart 10 år siden opstod begrebet lektiologi på Århus Universitet. Helt kort fortalt beskæftiger lektiologien sig med udvikling af skriftsprogskompetencer hos elever og studerende med specifikke skriftsprogsvanskeligheder. Først blev den lektiologiske tilgang primært brugt i studiestøtteforløb til studerende med dysleksi på Århus Universitet. For 3 år siden blev lektiologi for første gang udbudt som bachelorfag, så man kunne uddanne sig til lektiolog. Og i dag udkommer så den lektiologiske grundbog "Skriftsprogsvanskeligheder og uddannelse - grundbo

Arkiv

© 2016 Line Leth Jørgensen