top of page

Ugens tip 13: Skriftsprogsvanskeligheder og uddannelse


I dag vil jeg anbefale jer at købe en bog, der udkommer i dag.

Men først vil jeg fortælle lidt om dens tilblivelse og om min anpart i bogen.

For snart 10 år siden opstod begrebet lektiologi på Århus Universitet.

Helt kort fortalt beskæftiger lektiologien sig med udvikling af skriftsprogskompetencer hos elever og studerende med specifikke skriftsprogsvanskeligheder.

Først blev den lektiologiske tilgang primært brugt i studiestøtteforløb til studerende med dysleksi på Århus Universitet. For 3 år siden blev lektiologi for første gang udbudt som bachelorfag, så man kunne uddanne sig til lektiolog.

Og i dag udkommer så den lektiologiske grundbog "Skriftsprogsvanskeligheder og uddannelse - grundbog i lektiologisk pædagogik" (klik på titel for flere oplysninger), som henvender sig til alle, der beskæftiger sig med skriftsprogsvanskeligheder - herunder dysleksi - fra grundskole over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Mange mennesker har været med til at skrive, og mange tråde er blevet trukket for til sidst at kunne danne et samlet hele. Det har været en lang proces fra den første idé om en bog, til den nu ligger klar til at blive læst og brugt ude i verden.

Jeg har selv været så heldig at få lov til at skrive tre kapitler med casebeskrivelser fra min egen grundskoleverden - om udredning, om inkluderende undervisning og om forældrenetværk.

Det har været en lang og utrolig spændende proces at undersøge og beskrive egen praksis. Jeg er blevet klogere og mere bevidst undervejs - Hvad gør jeg egentlig? Hvorfor gør jeg det? Og hvordan hænger det sammen med forskning og teoretisk viden om pædagogik, lingvistik, psykologi, kognition m.v.?

Jeg må indrømme, at jeg ikke har nået at læse alle bogens 500 sider endnu.

Men jeg glæder mig rigtig meget til at læse hele bogen - både de teoretiske afsnit og alle praksisbeskrivelserne, der helt sikkert vil kunne give mig mange nye strategier og ny viden , som jeg vil kunne bruge til at udvikle min forståelse af elever med dysleksi - og som ikke mindst vil kunne bruges til at forbedre min indsats for at styrke skriftsprogskompetencerne hos elever med dysleksi.

Lige nu glæder jeg mig allermest til at læse:

  • om den lektiologiske grundmodel

  • om motivation og skriftsprogsudvikling

  • om konkrete strategier til anvendelse af læse-/skriveteknologi

  • om strategier til udvikling af skriftlig og mundtlig formidling

  • om læseforståelsesstrategier

  • om strategier til planlægning af lektier og arbejdsopgaver

Allerede efter at have læst første kapitel om hukommelsessystemet, er jeg blevet klogere på, hvad der egentlig sker, når man lærer noget nyt, og hvorfor det kan være svært at overføre bevidst indlærte færdigheder til praksis - fx at benytte trænede staveregler, når man skriver en tekst. Og allerede i går, da jeg sad i en vejledning med en kollega, kunne jeg bruge min nye viden til bedre at kunne forstå og forklare en konkret elevs vanskeligheder.

Og selv om mange af eksemplerne og beskrivelserne kommer fra ungdoms- og videregående uddannelser, så kan de nemt tilpasses grundskolen, for grundprincipperne gælder for alle med skriftsprogsvanskeligheder.

Jeg håber og ønsker, at denne bog vil blive brugt ude på skoler, på uddannelsesinstitutioner og i kommuner. Jeg håber, at den vil kunne bruges som inspiration og som guide til udvikling af endnu bedre og mere dysleksivenlige skoler og undervisning rundt omkring i det ganske land.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page