top of page

Kvalificering af skriftligt arbejde

Nyhedsbrev 28/17

I dag vil jeg beskrive og vise et helt konkret værktøj, som kan være med til at kvalificere elevernes skriftlige fremstilling.

Jeg siger det tit: At skrive en tekst er komplekst. Det består af så mange elementer og komponenter, som skal gå op i en højere enhed. Og skriftlig fremstilling, når man er elev med dysleksi, kan endda være så udfordrende komplekst, at det næsten ikke er til at overskue.

Et af de områder, hvor jeg blandt andet oplever, elever med dysleksi er udfordrede i deres skriftlige fremstilling - ud over stavningen - er tegnsætning og variation i sætningerne.

Især kommaer mangler ofte, eller de placeres forkert. Og sætningerne kan ofte være meget korte og meget ens opbygget: "Manden spiste en is. Den var god." - grundled først, derefter udsagnsled, og så lidt andet til sidst.

For at tydeliggøre for eleverne, hvordan de har opbygget deres sætning, beder jeg dem ofte om at farve sætningsleddene, som jeg har gjort i sætningen herover. Men det er ofte vanskeligt for dem at undersøge og gennemskue deres egen tekst på den måde.

For et par uger siden var jeg på besøg på Kompetencecenter for læsning i Århus, og her blev jeg præsenteret for et lille værktøj, som blandt andet kan analysere elevernes tekster og markere udsagnsled, grundled, bindeord og tegn.

Desuden kan programmet vise om udsagnsleddet er skrevet i nutid eller datid, og om der er stavefejl.

Teksten kan også automatisk blive opdelt med én sætning pr. linje, så man hurtigt kan få et overblik over sætningernes længde.

Det lille program hedder "FarvOrd" , og det er frit tilgængeligt online. (Klik her for at gå til siden).

Programmet er udviklet af ordblindelærer, Mikael Galmar, og består indtil videre af de 250 mest hyppige ord. Det er altså vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle ord, der bliver fundet og markeret i teksten.

Ved at bruge FarvOrd kan elevernes tekster blive mere overskuelige og mindre komplekse. Derved kan eleverne lettere arbejde med at gøre deres tekster mere korrekte og varierede.

FarvOrd er ikke et quick fix til perfekte tekster, men det kan være en vej til at visualisere og tydeliggøre elementer i elevernes tekster, som de herefter bevidst kan arbejde med. Elevernes arbejdshukommelsen kan blive aflastet, ved at programmet analyserer og viser tekstens opbygning, og dette kan være med til at skabe plads og overskud til at arbejde bevidst med disse elementer i teksten.

Se videoen herunder, hvor jeg viser nogle af FarvOrds funktioner og muligheder.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page