top of page

Testen siger dysleksi, men har den ret?

Nyhedsbrev 4/18

Lige nu er det testtid i min kommune. Der er snart ansøgningsfrist for næste års LST-kurser, og det er nu, elever med dysleksi bliver testet rundt omkring på skolerne - papirtestene nu, den digitale test når vi har rundet 1. marts.

Og det har fået mig til - som hvert år på denne tid - at tænke over de elever, hvis skriftsproglige profil er uklar, ujævn, svær at forstå.

Nogle elever er klokkeklare. De har vanskeligheder inden for alle de områder, der indikerer dysleksi, og inden for de øvrige områder har de ikke vanskeligheder.

Andre elevers profil er lidt mindre entydig. Det kan være elever, der fx ligger i det gule område i den nationale ordblindetest, men som i de øvrige test viser tegn på dysleksi.

Eller det kan være elever, der omvendt i den digitale ordblindetest ligger i det røde område, men som i de øvrige test ikke viser tydelige tegn på dysleksi.

- Og ja, begge dele forekommer.

Ved begge disse typer testprofiler er det min klare anbefaling, at vi som testlærere bruger vores viden og sunde fornuft. Er det elever, der har markane vanskeligheder med at læse og skrive, og skyldes deres vanskeligheder primært nedsat evne til at koble lyd og bogstav samt at fastholde informationen i deres arbejdshukommelse? Så har de vel dysleksi, og de har i hvert fald sandsynligvis brug for en undervisning og indsats, der er lig den, elever med dysleksi har brug for.

Takket og uklar profil

Men der findes også en anden type elever med en anden type profil i testene. Det er elever, hvis profil er takket eller uklar.

Det kan være elever, der fx i samtlige test ligger meget lavt inden for alle områder, også inden for de områder, der ikke er specifikt knyttet til dysleksi - det kan fx være syntaks, ordkendskab, billedhukommelse og lytteforståelse af oplæst tekst.

Det kan også være elever, som scorer lavt inden for nogle områder, og højt inden for andre, og hvor det ikke særligt er dysleksimarkørerne, eleven har svært ved.

Ordblindetesten siger måske, at eleven er ordblind, men resten af testene giver en mere uklart billede. Hvad gør man her?

Jeg gør selv det, at jeg beder om tværfaglig support og hjælp. Jeg vender i første omgang testresultaterne med en PPR-psykolog, og i nogle tilfælde kan det blive relevant også at inddrage logopæd, sundhedsplejerske m.v. for at få et tværfagligt blik på vanskelighedernes karakter og omfang. Forældrene bør naturligvis også inddrages, så deres perspektiv og viden også kan komme i spil.

For når testresultaterne er så uklare, kan der muligvis være andre ting end ren dysleksi, der er årsag til læse-/skrivevanskelighederne. Måske har eleven generelle indlæringsvanskeligheder, måske kan eleven have impressive og/eller ekspressive sprogvanskeligheder, måske er der en helt tredje forklaring.

Og hvis dette er tilfældet, vil en klassisk dysleksiindsats muligvis ikke være så gavnlig eller virkningsfuld.

Så min anbefaling i dag er, at hvis I er i tvivl om testresultaterne - både i den digitale ordblindetest og i papirtestene - så bed om hjælp og sparring fra andre fagprofessionelle.

Den rigtige analyse og konklusion på testene er afgørende for, om eleven får den rette støtte og dermed mulighed for faglige udvikling.

Og somme tider er virkeligheden bare mere kompleks end som så.

__________________________________________________________

Og så til noget helt andet.

Det er sjovt og spændende at skrive Dysleksi og inklusions nyhedsbreve, og det er skønt at nyhedsbrevene bliver læst og brugt. Men det tager også lang tid at skrive.

Nyhedsbrevene er gratis og frit tilgængelige. Og det skal de blive ved med at være.

Men hvis du har lyst til det, har du nu mulighed at give en lille donation, der måske kan være med til at sikre, at jeg også fortsat har mulighed for at blive ved med at skrive nyhedsbrevene.

Har du lyst og plads i budgettet, så gå ind på https://lineleth.10er.dk/ og opret en donation. På den måde får jeg et lille beløb, hver gang der udkommer et nyt nyhedsbrev.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page