top of page

Ugens tip 28: Dysleksivenlige skoler i 2017

Nu nærmer julen og nytåret sig med hastige skridt. Og det er blevet tid til årets allersidste ugens tip. Og i det nye år har jeg på fornemmelsen, at ugens tip både vil skifte navn og måske ændre form - men mere om det, når vi når så langt.

Først vil jeg sige tusind tak til alle jer, der har læst og set med her på Dysleksi og Inklusion - både på Facebook og på min hjemmeside. Jeg er glad og taknemmelig over, at I læser med og måske kan bruge nogen af mine tanker og erfaringer i jeres egen praksis.

Og dette allersidste tip, inden 2016 rinder ud, er måske ikke så meget et tip, men mere en vision, jeg går rundt med - og måske er det også lidt en udfordring...

Jeg ønsker nemlig, at 2017 bliver året, hvor begrebet dysleksivenlige skoler begynder at vinde indpas i Danmark.

I England og Norge har skoler i mange år kunnet blive certificerede som dysleksivenlige.

Det er et af mine store ønsker, at dette også bliver indført i Danmark.

Og måske findes de allerede rundt omkring i landet, de dysleksivenlige skoler. Men tænk hvis vi kunne få en systematisk, en bevågenhed og en anerkendelse omkring det, som gjorde, at alle arbejdede samme vej.

Men hvad vil det egentlig sige at være en dysleksivenlig skole? Nedenfor har jeg kort beskrevet de norske kriterier - frit efter beskrivelsen på Dysleksi Norges hjemmeside (læs mere her)

Hvor langt er I på jeres skole/kommune?

Og her kommer udfordringen: Hvor langt kommer I i løbet af 2017?

Overordnet set er dysleksivenlige skoler i Norge kendetegnede ved, at de:

 • har et inkluderende og accepterende miljø

 • kortlægger alle elevenes læsefærdigheder systematisk

 • har et registreringssystem som viser læsefærdigheden hos alle elevene

 • følger op på læseudviklingen hos de elevene som har brug for det

 • benytter varierede, metodiske kursustilbud og teknologi i forhold til elevernes specifikke behov.

 • sørger for at lærere har kompetence i undervisning af elever med læse- og skrivevanskeligheder, sprogvanskeligheder og matematikvanskeligheder.

Kriterierne for at kunne søge om at blive dysleksivenlig skole er, at der arbejdes med følgende:

 1. Skoleledelsen og lærerne har drøftet, hvad skolen kan gøre for elever med læse-/skrivevanskeligheder og har besluttet at skolen har som målsætning at blive en dysleksivenlig skole.

 2. Skolen har planer som sikrer styrkelse af lærernes kompetenceniveau i forhold til områderne: Læse- og skrivevanskeligheder + læse-/staveteknologi.

 3. Skolen har et bredt tilbud af læremidler, så alle elever har adgang til alt fagstof. Og skolen har rutiner i brug af fx læse-/staveteknologi, hjælpemidler, lydbøger, scanning m.v.

 4. Skolen arbejder aktivt for at skabe et godt læringsmiljø.

 5. Skolen har indført en rutine for udredning af eleverne, som gør at elevernes udvikling eller mangel på udvikling kan overvåges. Og skolen har procedurer for, hvad der skal ske, når man opdager elever med læse-/skrivevanskeligheder.

 6. Skolen har procedurer for at sætte ind med passende tiltag for elever som sakker bagud i læse-/skriveudviklingen.

 7. Skolen har indarbejdet effektive dysleksivenlige metoder. Dette indbærer bl.a. metoder som sikrer forståelse, gode læse- og læringsstrategier, gode rutiner for vurdering af læring, brug af flere sansekanaler i undervisningen, god struktur i al undervisning, gode lektieplaner /aftaler med forældrene.

 8. Ved prøver og eksaminer har elever med dysleksi mulighed for at vise deres evner gennem brug af hjælpemidler, forlænget tid m.v. Tilrettelæggelsen tilpasses den enkelte elevs behov.

 9. Skolen og dens lærere ønsker at alle elever skal opleve sig forstået og respekteret - uafhængigt af mestringsgrad og opnåede resultatet. Skolen må dokumentere gode rutiner i forhold til elevsamtaler, arbejde med det psykosociale miljø, mobning m.v.

 10. Forældre får god information om, hvad skolens plan er i forhold til eleven. Og skolen har rutiner til at opfange idéer til hvordan skolen kan forbedres.

Måske skulle de danske kriterier se lidt anderledes ud, måske skulle vi også kigge nærmere på England. Måske skulle vi i hvert fald gøre noget - både sammen og hver for sig.

Jeg glæder mig til at høre om, hvor dysleksivenlige jeres skoler er - og bliver - i løbet af det kommende år.

Rigtig god jul og glædeligt nytår til alle.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page