top of page

6/17: Prøver på særlige vilkår

Vinteren er officielt ovre nu. Foran os ligger måneder med tiltagende lysere og varmere dage. Og om mindre end to måneder begynder de skriftlige prøver for afgangseleverne i grundskolen.

Langt de fleste elever med dysleksi vil have behov for at gå til prøve på særlige vilkår. De vil have brug for at benytte deres hjælpemidler og for ekstra tid. For kun på den måde bliver de i prøvesituationen sidestillet med deres klassekammerater, som ikke har en funktionsnedsættelse.


Når jeg har talt med lærerkolleger, elever og forældre, så er jeg ofte stødt på en (ofte lidt uerkendt) holdning om, at en del af de særlige vilkår faktisk er lidt snyd. Altså, at det er okay fx at bruge oplæsning og ordforslag i den daglige undervisning, men at det i prøvesituationen nok er lidt snyd - at det nok stiller eleverne med dysleksi bedre end deres klassekammerater.

Men det gør det ikke. Tænk hvis elever med nedsat syn kun måtte bære briller i hverdagen, men fik taget dem fra sig, når de skulle til prøve. Det er det samme for elever med dysleksi. Deres briller er bare læse-/staveteknologien.


I dag har jeg lavet et lille dysleksifokuseret sammenskriv af ministeriets vejledning til prøve på særlige vilkår, samt fra deres webinar om samme, der blev afholdt i denne uge (læs hele vejledningen HER).


For det første er det vigtigt at huske, at prøveoplæg, vurderingskriterier og bedømmelse er de samme for alle. Her er der altså ikke mulighed for at ændre på vilkårene. Censor må heller ikke informeres om elevens særlige prøvevilkår ved de skriftlige prøver.

Jeg kan godt lide, at det er sådan. Forventningerne til eleverne med dysleksi er de samme som til alle andre elever. De skal kunne og præstere det samme. De skal bare have ekstra hjælpemidler og tid til det.


De særlige vilkår eleverne kan gå til prøve efter:

  1. Eleverne kan få forlænget tid ved alle de skriftlige prøver. Den forlængede tid kan ikke overstige 50% af den ordinære prøvetid.

  2. Alle skriftlige prøveoplæg kan bestilles i PDF-format, så der kan oplæses og skrives direkte i dem. Det er også muligt at benytte oplæsning og ordforslag i de digitale prøver.

  3. Der må benyttes ordforslagsprogrammer i alle skriftlige opgaver. Vær opmærksom på, at vejledningen umiddelbart er lidt dobbelttydig i forhold til retstavningsprøven. Først står der, at ordforslag ikke må benyttes til denne prøve. Men lige bagefter står der, at ministeriets forsøg med dette fortsætter i 16/17, og at eleverne derfor gerne må benytte ordforslag til retstavning i år.

  4. Elevene må benytte digital oplæsning ved alle skriftlige prøver, hvor de skal læse tekst. Dette gælder også læseprøven i dansk.

  5. Der kan tilbydes individuel diktering + ekstra tid. Ved dikteringen anvendes den tid, som er nødvendig. Når dikteringen er overstået, har eleven 35 minutter til at arbejde med ordbøger og opgaver i sprog og sprogbrug.

  6. Der kan gives tilladelse til at benytte tale til tekst ved skriftlig fremstilling i dansk og sprogfag samt i matematik med hjælpemidler.

  7. Som udgangspunkt er de mundtlige prøver forberedt på forhånd og udløser derfor ikke ekstra tid. I historie, kristendom og samfundsfag kan der dog gives 12½ minut ekstra i forberedelsestid.


Forberedelse til prøverne

Inden de skriftlige prøver begynder den 2. maj, er det vigtigt at eleverne, der skal op på særlige vilkår, har afprøvet deres maskiner, programmer og de forskellige prøvetyper.

Hvis eleverne skal benytte deres it-hjælpemidler direkte i de digitale, selvrettende prøver, kan dette afprøves via eksempel.testogprøver.dk.

Hvis noget teknisk alligevel går galt under prøverne, så stopper man tiden, finder en løsning og sætter så tiden i gang igen.


Lad os huske at minde os selv og hinanden om, at hjælpemidlerne og de særlige vilkår ikke på nogen måde er snyd. Og lad os bruge de næste to måneder på at hjælpe eleverne til at blive helt klar til prøverne.
Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page