top of page

Ugens tip 27: Rim og tapping - om individuelt tilpassede læsestrategier

I september skrev jeg om en lille dreng, som pludselig kunne læse, da jeg introducerede ham til tapping - altså at fastholde ordets enkeltlyde med fingrene. (Læs Ugens tip 15)

Jeg vil fra nu af kalde ham Karl.

  • Nu er der gået næsten 3 måneder, og jeg har lyst til at fortælle lidt mere om, hvordan Karls læseudvikling er forløbet siden - og hvordan han er fortsat med at udvikle sine læsestrategier.

  • Og så har jeg lavet en lille film, hvor jeg viser, hvordan tapping både kan bruges til lydrette ord og i kombination med en rim-strategi.

Rent praktisk er der sket det, at Karl er blevet færdig med den første VAKS-strategi, LYD FOR LYD, og han er nu begyndt på RIM-strategien, hvor man vha. nøgleord lærer lyden og stavemåden på forskellige rimdele, der kan bruges som støtte i læsning og stavning af andre ord med samme rimdel. Fx kan nøgleordet S-AND bruges til at læse/stave SP-AND, M-AND og V-AND.

Jeg var spændt på, hvordan Karl ville klare denne strategi, da han tidligere i LYD FOR LYD havde meget svært ved at fastholde slutningen af et ord og derefter sætte forlyden på.

Men min bekymring blev hurtigt gjort til skamme - for Karl kombinerer på fineste vis RIM og tapping, så han uden større vanskeligheder kan læse ord som skænke og trold - og det er altså en dreng, som for 3 måneder siden ikke kunne læse ordet vin.

Og der er sket flere bemærkelsesværdige ting.

Karl arbejder i alle timerne aktivt og selvstændigt. Det vil sige, at han koncentreret og med gå-på-mod forsøger at afkode alle ord, og når det ikke lykkes i første omgang, så forsøger han sig med nye strategier og tilgange. Somme tider har han brug for stilladsering fra mig, men de fleste gange formår han selv at opdage sine fejl og selv at korrigere sine strategier, til han får læst ordet korrekt.

Måske handler en del af udviklingen om, at Karl er begyndt at tro mere på sig selv og sine egne mestringskompetencer. Han har opdaget, at han ved egen kraft faktisk er i stand til at udvikle sine kompetencer - og det giver selvtillid og smil på læben.

For tre måneder siden havde Karl næsten på forhånd givet op, når det drejede sig om at læse tekst. Nu fortæller han, at han som regel tænker "Jeg kan nok godt, hvis bare jeg gør mig umage".

Og da jeg for nylig testede ham med den digitale ordblindetest, nævnte han selv tapping som et hjælpemiddel, han brugte som hjælp til læsning og stavning.

Det er jo næsten et ægte juleeventyr.

Og mit nytårsfortsæt må så være at finde den rette kombination af strategier til alle mine elever - særligt tilrettelagt til den enkelte.

Derfor gentager jeg, hvad jeg også tidligere har skrevet: Vi må sørge for have så mange strategier og metoder og stilladser, at vi faktisk har mulighed for at tilbyde denne særligt tilrettelagte vej til hver enkelt elev. Og måske ender det med en lidt underligt uortodoks kombination af strategier - men hvis bare det virker, så gør det vel ikke så meget.

... Og her til sidst kommer så den lille film om at kombinere tapping og VAKS' rim-strategi.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page