top of page

Skimmelæsning med brug af LST

Nyhedsbrev 11/18

Det kan være de små ting, der giver eleverne mulighed for ligeværdig deltagelse i undervisningen - og som udelukker dem fra den.

I løbet af foråret har jeg talt med rigtig mange lærere om, hvordan man kan planlægge og gennemføre en undervisning, der giver elever med dysleksi muligheder for læring på lige fod med deres klassekammerater.

Og to ting går igen:

Jeg hører og oplever, at lærerne har en stor interesse for at hjælpe, støtte og forstå eleverne og en stor frustration over, at det ikke altid lykkes.

Og så hører jeg om, at manglende viden om basale LST-teknikker ofte kan komme til at stå i vejen for netop at kunne støtte og hjælpe eleverne tilstrækkeligt.

Så i dag har jeg lavet en kort instruktionsvideo, der beskriver, hvordan man kan skimmelæse en tekst, når man bruger LST.

Og så har jeg linket til en instruktionsvideo fra MV-Nordic, der kort giver en indføring i, hvordan man OCR-behandler en PDF-fil, så eleverne kan få den læst op med deres oplæsningsprogram.

Skimmelæsning

Når man skal læse en tekst med et fagligt formål, har man ofte brug for at kunne skimmelæse. Man er måske ikke interesseret i at læse hele teksten fra start til slut, for man er blot på jagt efter nogle helt konkrete oplysninger i teksten. Når man læser automatiseret og flydende, er det ikke så svært at lære hurtigt at skimme ned over en tekst for at finde netop de oplysninger, man leder efter.

Men hvis man har dysleksi, og læsningen er alt andet end automatiseret og flydende, vil det ofte volde stort besvær at skimme en tekst. Og hvis man bruger et oplæsningsprogram, lettes skimmelæsningen ikke nødvendigvis - for programmet ved jo ikke af sig selv, hvad man leder efter.

Dette kan være med til at gøre læsningen - også lyttelæsningen - langsommelig, ufleksibel og besværlig for elever med dysleksi.

Men ved brug af ganske enkle søgefunktioner kan man både i Word og PDF give programmerne netop de oplysninger, der gør, at eleverne bliver ledt frem til de rigtige steder i teksten, hvor de relevante informationer står.

Jeg har efterhånden oplevet mange elever blive meget begejstrede og lettede over at kende til disse funktioner, fordi denne LST-skimmelæsning i høj grad har kunnet lette deres læsning og skolearbejde.

Og som altid - mon ikke også der findes en enkelt elever eller to uden dysleksi, som kunne have glæde af disse søgefuntioner? Og måske også en enkelt lærer eller forælder?

OCR-behandling af PDF-dokumenter

For at oplæsningsprogrammer kan læse PDF-filer, skal filerne OCR-behandles.

OCR står for "Optical Character Recognition", og det betyder, at den tekst, der som udgangspunkt er gemt som et billede, gennem OCR-behandlingen bliver genkendt som og omdannet til bogstaver, som kan læses op med et oplæsningsprogram.

Jeg oplever, at flere og flere PDF-filer allerede er læsbare, når jeg henter dem. Men del fremstår stadig som billeder, der ikke med det samme kan læses op. Og heldigvis er det slet ikke svært at OCR-behandle filerne, så oplæsningsprogrammerne virker på dem.

Jeg har valgt at snyde lidt, og i stedet for selv at lave en instruktionsvideo, så overlader jeg ordet og skærmen til MV-Nordic, der let og overskueligt viser, hvordan man OCR-behandler med ScanRead.

Hvis man bruger AppWriter er arbejdsgangen stort set den samme.

Med disse instruktionsvideoer håber jeg, at to små sten i skoene er fjernet, når det gælder om at skabe en mere inkluderende og dysleksivenlig undervisning for eleverne.

 

Og så vil jeg til allersidst gøre opmærksom på, at der stadig er ledige pladser på kurset "Læsevejleder i en dysleksivenlig skole", som afholdes den 10.-12. september i København.

Eller måske er kurset "Dansklærerens dysleksivenlige undervisning" mere noget for dig? Dette kursus afholdes også over tre dage i København, den 13.-15. november.

Der er et begrænset antal pladser, så måske skal du ikke vente for længe...

De bedste hilsner

Line Leth Jørgensen

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page