top of page

Diktering og ordforslag i Word Online

Nyhedsbrev 3/20


- Hun skal i gang med at skrive en tekst.

- Hun har den fornødne viden og idéerne.

- Hun ved præcis, hvad hun vil skrive.

- Men allerede i første sætning går det galt. For hun skal skrive et svært ord, og lige meget hvor mange forsøg hun bruger, så kommer det rigtige ord ikke op i ordforslagslisten i AppWriter eller CD-ord. Der går flere minutter med bare dét ene ord. Bagefter kommer mange flere svære ord. Og i stavekampens hede forsvinder alle de gode idéer og tanker.


Mange elever med dysleksi kæmper en lang og ulige kamp med og mod stavevanskelighederne. Stavehjælpen i deres læse-/skriveprogrammer giver en god og uvurderlig støtte, men den fjerner ikke vanskelighederne. Og det kræver faktisk stavekompetencer på et vist niveau, når stavehjælpen skal benyttes. Hvis ikke eleven kan stave lydret på et vist niveau, så kommer de rette ordforslag ikke frem - ikke engang selv om eleven mestrer brugen af *-funktionen til perfektion.


Hvad gør man så? Man dikterer via tale-til-tekst.

Og det kan man gøre på mange måder. Man kan fx diktere i Google Docs, via sin mobil og ved hjælp af AppWriter Cloud hvor som helst på nettet. Og der er fordele og ulemper ved de fleste metoder. Og hvad nu, hvis man ikke bruger Google Docs på skolen? Hvad nu hvis man ikke har mulighed for at benytte sin mobil? Hvad nu hvis man ikke bruger AppWriter?


i begyndelsen af februar 2020 er der kommet en ny - og for mit vedkommende længe ventet - mulighed: I Word Online kan man nu diktere på dansk.

Jeg har prøvet den nye funktion, og flere af mine elever har afprøvet den. Vi har bare dikteret direkte via computerens indbyggede mikrofon, og altså uden nogen form for ekstraudstyr. Og det virker rigtig godt.


To af mine elever fra 7. årgang har skrevet tekster med en kombination af ordforslag og diktering. Det vil sige, at de selv har skrevet de ord, de kunne - med hjælp fra ordforslagene i CD-ord/AppWriter. Og så dikterede eleverne ved de ord, som de enten måtte opgive at få frem i ordlisterne, eller som de med det samme indså, ville være for svære at stave. Nogle steder valgte eleverne at diktere hele sætningen, andre gange et enkelt eller et par ord.

Både ved enkeltord og ved hele sætninger var talegenkendelsen som regel god - den skrevne tekst svarede overens med det dikterede.


Jeg oplevede, at det var let for eleverne at skifte mellem skrivning og indtaling. Og deres skriveproces foregik væsentligt hurtigere og lettere, end uden dikteringen. Pludselig var det muligt at skrive sin tekst - sine tanker - uden at stavningen tog al tiden og overblikket.


Det kræver selvfølgelig træning og gode strategier at lære at diktere rigtig godt.

Den ene af mine elever havde fx brug for at træne artikulation og talehastighed, før dikteringen virkede for ham. Det lyder nok som en lang og svær proces, men efter ganske få øvelser med træning af tydelig udtale af hele ordet og en talehastighed, der hverken var for hurtig eller for langsom, begyndte dikteringen at virke for ham.

Den anden elev oplevede et par gange, at det gik galt med dikteringen, når han blot sagde et enkelt ord. Men når han dikterede ordet i en sætning, så kom det rigtige frem på skærmen. Det skyldes, at tale-til-tekst fungerer kontekstafhængigt. Så hvis man kun dikterer et enkelt ord, er det lettere at få fejlforslag, end hvis man dikterer en hel sætning. Det samme gør sig gældende, når man benytter stavehjælpen i AppWriter/CD-ord. Det er lettere at få det korrekte ord frem på listen, hvis man skriver en sætning, end hvis man skriver enkeltord.


I følgende video viser jeg, hvordan den nye dikteringsfunktion virker i Word Online.

God fornøjelse med at tale teksterne, så det faglige fokus kan komme på teksternes indhold.Comentarios


Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page