top of page

Grundtanken i dysleksi-indsatsen symboliseret i logoet

Nyhedsbrev 3/18

(Lettere omskrevet genudsendelse af nyhedsbrev 10/17)

I dag vil jeg fortælle historien om Dysleksi og inklusions logo. Det vil jeg, både fordi det er en god historie, og fordi logoet og historien bag beskriver substansen i min tilgang til arbejdet med elever med dysleksi.

Det hele begyndte for 28 år siden i en forstad til Århus. På første sal i en rød murstensvilla lå et lille forlag - Forlaget Ask.

Redaktøren hed Ole Jørgensen, og han var min far.

Forlagets udgivelser beskæftigede sig med forskellige helhedssyn på virkeligheden, sammenfattet i begrebet holisme.

Og i 1990 tegnede billedkunstneren, Bente Sonne, logoet til forlaget Ask. Logoet forestillede en kombination af Yin Yang-symbolet og Ask Yggdrasil fra den nordiske mytologi - asketræet der har kronen oppe i himlen og rødderne nede i den faste verden. Altså to symboler, der begge sammenfatter holistiske beskrivelser af verden - at ting hænger sammen, og at man må have alle aspekter med for at forstå og beskrive helheden.

Efter nogle år lukkede forlaget Ask, og logoet var i en periode hjemløst. Men i begyndelsen af det nye årtusinde fik det atter liv og mening, da det for en kort bemærkning fungerede som logo for virksomheden Leth Integration, der tilbød danskundervisning til mennesker med dansk som andetsprog. Leth Integration blev drevet af Anne Leth Pedersen, som ja, var min mor. Men efter kort tid viste det sig, at Annes arbejdsliv skulle gå ad andre veje, for hun skulle snart udvikle lektiologien. Og så blev logoet igen hjemløst.

Og nu er jeg ved ved at være fremme ved nutiden og ved Dysleksi og inklusion.

I maj 2016, for godt 1½ år siden, gik Dysleksi og inklusion nemlig i luften med hjemmeside og kort tid efter med blog, og til dette fik jeg lov til at overtage familielogoet.

Når logoet passer så perfekt til min tilgang til elever med dysleksi, så skyldes det primært to ting:

Helhedstanken

Logoet har siden sin fødsel i 1990 stået for den helhedorienterede forståelse af verden, og det gør det stadig. Det sorte i det hvide, og det hvide i det sorte. Hvis vi skal arbejde inkluderende med elever med dysleksi, kan vi ikke kun se på en enkelte del. Hvis det skal fungere, må vi have hele billedet med. Fx nytter det ikke kun at fokusere på elevens skriftsprogsvanskeligheder, for selvværd og trivsel er også afgørende for udvikling af skriftsprogskompetencer .

Og hvis en skole skal arbejde dysleksivenligt, er det afgørende at tænke alle aspekter med. Det drejer sig bl.a. om strukturen og tiltagene på skolen, om samarbejdet med forældrene, om forståelsen og anerkendelsen af eleven, om den tilgængelige LST, om kendskabet til elevens specifikke vanskeligheder og om den generelle grad af åbenhed og inklusion på skolen.

Dybe rødder og stor udvikling

Den hvide rod i logoet symboliserer hos Dysleksi og inklusion behovet for rodfæstelse på alle niveauer, mens den sorte spire symboliserer de kompetencer, den viden og den tro på egne evner, der kan vokse ud af indsatsen.

På organisationsniveau betyder det, at jo mere vi allesammen ved om dysleksi, jo flere strategier vi kender til og benytter, og jo bedre forståelse vi har for elevernes vanskeligheder og kompeten-cer, jo mere kan vi understøtte både den enkelte elevs og hele skolens generelle udvikling, så alle kan vokse og blive stærke og fyldt med kompetencer og livsmod.

På elevniveau betyder det næsten det samme. Jo større viden, jo bedre strategier og jo større forståelse den enkelte elev opnår, jo større kompetencer, jo stærkere selvværd og jo højere positive forventninger til egne evner og muligheder kan der vokse frem.

Og det er os som skole, der må skabe mulighed for, at rodfæstelsen bliver så dyb og så solid, at alle vores elever kan vokse og gro optimalt - for nu at blive i plantemetaforen..

 

Når jeg afholder kurser og foredrag på skoler og i andre sammenhænge, er det mit formål at tilbyde et solidt grundlag af viden, stilladserende strategier og pædagogiske tilgange og tankegange. Og ude fra dette grundlag ønsker jeg at understøtte, at nye dysleksivenlige tiltag kan spire frem rundt omkring på de enkelte skoler og i de enkelte klasselokaler.

Hvis du og din skole har brug for min hjælp til at understøtte den dysleksivenlige udvikling, så send mig en besked eller giv mig et kald. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Telefon: 51702550

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page